× Close languages

"Vår kunskap är bra att ha med tidigt på resan"

Elektrifieringsvågen i Sverige pågår med full kraft och många företag satsar på att utveckla förnybara källor som sol- och vindkraft. Holtab har med lång erfarenhet inom området värdefull kunskap och agerar länk mellan anslutande bolag och elnätsföretagen.

– Anslutning till elnätet är en komplex fråga och vår kunskap är bra att ha med tidigt på resan, säger Mattias Hansson, försäljningsingenjör.

Holtab har varit en viktig del i framväxten av sol- och vindkraft i Norden. I Danmark sker utbyggnaden av solcellsparker i hög takt och Holtab levererar fortlöpande elkraftslösningar i stor skala. I Sverige, där satsningen på vindkraft dominerat, är Holtab också en etablerad leverantör. 

– Vi är väldigt glada för det förtroende vi fått och genom våra samarbeten har vi samlat på oss stor kunskap. Eftersom sol- och vindkraft har liknande regelverk är principen för elkraft densamma. Det handlar om elproduktion som ska levereras ut på elnätet, säger Mattias Hansson. 

Skillnaden är att transformatorerna monteras på hög höjd i en vindturbin, medan solparken kräver en nätstation med transformator på marken. 

 

 

Gillar dialog

Efter sina femtio år i branschen har Holtab ett upparbetat och brett kontaktnät. För de aktörer som bygger nya parker och utvecklar förnybar energi kan Holtab fungera som en länk mellan anläggningsägare och elnätsföretag. 

– Vi är måna om att det finns en dialog och vi gör som störst nytta när vi är med tidigt i processen. Vi agerar ofta som konsult och ger råd kring lämpliga elkraftslösningar.

Holtab jobbar fabrikatsoberoende och sätter helhetskonceptet i första hand. En elkraftslösning ska vara av hög kvalitet och hålla länge. 

– För att ge den samhällsviktiga elinfrastrukturen rätt förutsättningar jobbar vi bara med stora, etablerade leverantörer när det gäller våra komponenter, säger Mattias Hansson. 

Han ser fram emot att fortsätta utveckla innovativa elkraftslösningar inom förnybar energi. 

– Vi vet att det behövs mycket el för att klara omställningen vilket innebär att Sverige behöver bygga ut såväl produktion som distribution. Holtab är med på den resan som en naturlig partner.

Läs mer

Läs mer om vad vi erbjuder för lösningar >>

Vill du veta mer kontakta

Mattias Hansson

Mattias Hansson

Spårtrafik • Emobility • Förnybar energi

072-394 50 13

mattias.hansson@holtab.se

Fler Branschnyheter