× Close languages

<br>
<br>
Sedan 2009 har vi engagerat oss i Nepal. Ett arbete som hjälper allt fler – från hela byar till enskilda individer.Sedan 2009 har vi engagerat oss i Nepal. Ett arbete som hjälper allt fler – från hela byar till enskilda individer.

En ljusare framtid

En ljusare framtid

Livet i Jyamrung levs till stora delar som vi levde under medeltiden. Husen har jordgolv, maten lagas över öppen eld och vardagen rättar sig efter solens gång. Ur vårt perspektiv låter det kanske romantiskt. Men det finns en tydlig baksida. Många barn är undernärda. Mödrar föder sina barn i hemmen, utan tillgång till varmvatten eller varm säng. Kylan är påtaglig och fattigdomen lika kompakt som det mörker som tidig kväll lägger sig över byn och får livet att stanna av.

Holtabs mål var därmed givet: Jyamrung skulle få el och ljus och en hållbar framtid. Det som låter som en bagatell hemma i Sverige, är betydligt mer komplicerat i Nepal. Landet är plågat av politisk oreda och svår korruption. Årtionden av biståndsberoende har även hämmat självkänslan. Många vällovliga biståndsprojekt har misslyckats då pengar hamnat i fel fickor, många stora investeringar har förfallit och blivit obrukbara då donatorerna åkt hem.

Holtabmodellen har därför fokus på personligt ansvar, lokalt samarbete och aktiv medverkan från traktens folk.
Senaste resan till Nepal

Senaste resan till Nepal

Vi har under åren gjort många resor till denna mäktiga natur och miljö. Förutom att vi får chansen att bidra med våra resurser och expertis inom exempelvis elområdet, lär vi oss själva massor med nytt varje gång. Holtabs Sanna Moberg var med på den senaste resan till Nepal, hösten/vintern 2022. Här berättar hon mer.
I samarbete med Tuki Nepal

I samarbete med Tuki Nepal

Vi samarbetar med Tuki Nepal, vars projekt Build up Nepal ger raserade byar i Nepal nytt liv. Det handlar om att bygga jordbävningssäkert i fattiga områden och för att nå dit krävs långsiktigt förtroende hos folkgrupper som annars lämnats åt sitt eget öde. Elektriciteten skapar nya förutsättningar för att utveckla byarna i form av lokala företag och verksamheter.

Begreppet ”ansvar” är en ledstjärna i vårt dagliga arbete och löper som en röd tråd genom hela detta projekt. Vi tar ansvar för att – på lokal nivå och i mycket nära samarbete med byborna – utveckla ett hållbart och långsiktigt elsystem. Vi lägger därmed en viktig, ja till och med livsviktig, grund för lokal utveckling och bättre levnadsvillkor.

Vi tar också ansvar för att bekosta resor till Nepal för våra medarbetare, som på plats kan bidra med kompetens inom el och kraftöverföring, etablera personliga kontakter och även följa projektet på plats.