× Close languages

Erfarenhet och kompetens

Elkraft är en affärskritisk resurs i hela samhället och vårt erbjudande finns samlat inom marknadssegmenten Energidistribution, Förnybar energi, Industri och Infrastruktur. I varje segment finns också specifika branschlösningar anpassade efter våra kunders unika behov.

I 40 år har vi byggt och inrett transformatorstationer, lågspänningsställverk och teknikhus. Våra kunder finns inom olika verksamhetsområden, men med behov av kraftdistribution som gemensam nämnare.

Från producent till konsument

Från producent

till konsument

Vårt erbjudande är anpassat för att täcka varierande behov, från standardiserade produkter till helt kundanpassade lösningar med i stort sett obegränsade möjligheter.

Energi för den Hållbara Vägen

Energi för den

Hållbara Vägen

Med mångårig erfarenhet och mycket hög kompetens erbjuder vi idag lösningar för förnybar energi åt ledande leverantörer inom vindkraft och solenergi.

Skräddarsytt till industrin

Skräddarsytt

till industrin

Vi skräddarsyr ställverk, transformatorstationer och teknikhus till energikrävande processer och bygger och utrustar de anläggningar som behövs. Vi erbjuder alltifrån serviscentraler och lågspänningsställverk till kompletta elanläggningar.

Lösningar för   stad & samhälle

Lösningar för

stad & samhälle

Som samarbetspartner till flera bolag inom spår- och vägtrafik tillhandahåller vi olika specialanpassade lösningar. Vi levererar bland annat transformatorstationer och teknikhus till Trafikverket via våra samarbetspartners.

Teknikhus till Hallandsåsen

Teknikhus till Hallandsåsen