× Close languages

Service anpassat efter dina behov

För att matcha våra kunders behov av ombyggnad, uppgradering och modernisering erbjuder vi en rad servicetjänster. Från komplettering och renovering av din kraftanläggning, till förebyggande underhåll och renovering.

Proaktiv, långsiktig partner

Genom att modernisera din anläggning säkrar du produkten för framtiden. Vår långsiktiga satsning inom retrofit gör det möjligt att uppgradera din befintliga anläggning med ny teknik. 

Bästa möjliga
lösning

Vi är leverantörs- och fabrikatsoberoende, vilket betyder att du som kund inte är styrd att använda något speciellt fabrikat. Det viktigaste för oss är att föreslå den bästa lösningen för varje enskild kund och situation.

Unik kompetens och lång erfarenhet

Med vår samlade erfarenhet och höga tekniska kompetens tillför vi kunskap och råd som leder vägen framåt. Vill du så utbildar vi gärna dig och din personal.

Retrofit
Retrofit

Underhåll
Underhåll

Reservdelar
Reservdelar

Utbildning
Utbildning

Komplettering och ombyggnad av befintlig anläggning

Komplettering och ombyggnad av befintlig anläggning

Modernisering av din anläggning, så kallad retrofit, förlänger livscykeln och minskar risken för oplanerade driftsstopp. 

Med våra tjänster inom kompletteringar och ombyggnationer riktar vi oss främst till dig som har servicebehov av anläggningar inom låg- och mellanspänningsområdet. 

Exempel på kompletteringar och ombyggnationer:

  • Ställverksbyten, låg- och mellanspänningsställverk
  • Utbyte/komplettering av utrustning i ställverk 
  • Reläskyddsbyten
  • Transformatorbyten
  • Komplettering nätautomation, mätning/övervakning/manövrering
 Förebyggande underhåll

Förebyggande underhåll

Vi skräddarsyr lösningar med förebyggande underhåll och beredskap för högsta möjliga tillgänglighet. Vi är specialiserade på anläggningar för kraftdistribution, främst lågspänningsställverk samt nät- och abonnentstationer.

Säkra driften med rätt reservdelar

Säkra driften med rätt reservdelar

Eftersom många av landets anläggningar togs i bruk redan på 1970-talet kan det vara svårt och tidsödande att få tag på rätt reservdelar. Vi har erfarenheterna och kontakterna som hjälper dig vidare.

Utbildning och kompetensutveckling

Utbildning och kompetensutveckling

Vi delar gärna med oss av vår kunskap inom vårt produkt- och tjänsteområde. Har du behov av specifik utbildning hör av dig till vårt säljteam så skräddarsyr vi en utbildning till dig.

Nätautomation – enkel uppgradering av funktionalitet

Nätautomation – enkel uppgradering av funktionalitet

Vi erbjuder kompletta lösningar från ledande leverantörer inom nätautomation. Grunden är att man bestyckar med en centralenhet typ RTU/PLC och erforderligt antal I/O, indikatorer, typ av fjärrkommunikation och den strömförsörjning/UPS som just du har behov av. Allt är programmerat och klart. Detta gör det möjligt att implementera en lösning för nätstationsautomation till låg kostnad och med förberedd kommunikation mellan nätstationen och till exempel SCADA-systemet.

morgondagens

möjligheter

Vi förbereder våra produkter för att möta utmaningar och möjligheter med det smarta elnätet.