× Close languages

Holtab öppnar utbildningscenter

Holtab startar ett utbildningscenter i Olofström. Här övar företagets elmontörer på att montera ställverk och bygga upp sin skicklighet i testmiljö.
– Efterfrågan på kraftlösningar växer. En hel yrkeskår behöver utbildas och vi vill vara med och bidra, säger Roger Elfmark, divisionschef produkt på Holtab.

Det handlar om att på ett kvalitetssäkrat sätt utbilda både de som är nya på Holtab och de som redan jobbar som montörer. Ambitionen är att bygga ut verksamheten och den första utbildningen är en mall som Holtab kan vidareutveckla. 

– Alla våra montörer har möjlighet att gå utbildningen för att skaffa sig nya färdigheter. På sikt kan vi se att även andra funktioner i bolaget behöver utbilda sig på Holtab Training Center. Vår målsättning är att öka säkerheten i hela branschen, säger Roger Elfmark.

Läraren Peter Jeppsson och vid ställverken syns montörerna Vivica Wastesson-Halvarsson, Marcus Ahl och Jonathan Zimmer.

 

Ansvarig lärare på kursen är Holtabs tekniske chef Gordon Gunnarsson. Han lär ut både mekaniskt och elektriskt montage. Säkerhet är hela tiden i fokus.

– Vi är måna om att alla som jobbar med, och runt, Holtabs produkter ska känna sig trygga. Därför lär vi oss tekniken ordentligt, det hänger ihop med att ha ett utvecklat säkerhetstänk, säger han.

 ”Mycket att lära”
I den allra första kursen deltog fyra av Holtabs montörer, som tillbringade tre intensiva dagar i Olofström tillsammans.

– Innan hade jag mest sysslat med enklare ställverk. Nu tränade vi på att bygga HMS:er, som är större och mer komplexa, och det var roligt. Jag lärde mig mycket, säger montören Vivica Wastesson-Halvarsson.

Assisterande lärare under kursen var Peter Jeppsson. Han är i dag samordnare i produktionen i Tingsryd och kommer vid behov ta sig an Gordon Gunnarssons roll som utbildningsansvarig på Holtab Training Center.

– Det är viktigt att veta vad man gör och varför man gör det. Här lär man sig helheten. Man får känna och klämma på produkterna och komponenterna, samtidigt som man lär sig att läsa ett kopplingsschema och förstår hur man dokumenterar rätt, säger Peter Jeppsson. 

– Det känns fantastiskt bra att vi är i gång, säger Gordon Gunnarsson.

 

Peter Jeppsson, samordnare i produktionen som hjälper till att undervisa på Holtab Training Center.

 

Montören Vivica Wastesson-Halvarsson har ökat på sina kunskaper

 

 


Holtab Training Center

  • Holtab Training Center öppnade hösten 2023.

  • Syftet är att höja kompetensnivån hos Holtabs montörer.

  • Utbildningarna innefattar både teoretiska och praktiska moment.

Fler Branschnyheter, Holtab, HR