× Close languages

Nätstationer i plåt

En station i plåt skapar stora möjligheter till kundanpassningar, även om vi naturligtvis också har en bred portfölj av standardlösningar. Med plåt som material erbjuds en tålig konstruktion som också ger lättare frakter.

Produktkvalitet

Stålplåt som konstruktionsmaterial är ett naturligt val med tanke på dess goda egenskaper. Stål är kostnadseffektivt, starkt och formbart. Det är ett ypperligt material för att bygga säkra och robusta nätstationer. Rätt hanterad erbjuder en plåtstation mer än väl den livslängd som krävs.

Personsäkerhet

Våra nätstationer är konstruerade med högsta prioritet på personsäkerhet där generösa utrymmen och väl beprövad och ryggmonterad teknik möjliggör arbete enligt AMS. Stationerna har provats enligt IEC62271-202 typ A och B för att säkerställa ljusbågssäkerhet.

Miljövänligt

Stålplåten är 100 % återvinningsbar och framställs helt eller delvis av återvunnet material. Stål är miljövänligt och ingår i ett evigt kretslopp där stålet kan återvinnas utan direkta kvalitetsförluster.

Mellanspänning
Mellanspänning

Alternativa lösningar för 12-36 kV

Transformator
Transformator

Standard upp till 1250 kVA eller kundanpassat

Stationmaterial
Stationmaterial

Aluzink eller magnelis som klarar tuffa miljöer

Kundanpassat
Kundanpassat

Skräddarsydda lösningar helt efter kundkrav

Smart nätstation
Smart nätstation

Framtidssäkrade tillval för mätning, automation och information

Plug and play
Plug and play

Industriellt byggande i fabrik inkl test av skarp driftmiljö innan leverans

En lång livslängd

En lång livslängd

– tack vare konstruktionen

Stationernas material och ytbehandling är av avgörande betydelse för dess förmåga till ventilation, kondens- och korrosionsskydd. Den stålplåt vi använder i vår produktion är antingen aluzink eller magnelis och de fungerar utmärkt i tuffa miljöer där andra ytbehandlingar inte är användbara. De är bra miljöval, dels för lång livslängd men också ur återvinningssynpunkt.

Plåtstationer med plåtfundament är tillverkade av Aluzink, AZ185.

Plåtstationer med betongplatta är tillverkade av Magnelis, ZM310 (delen ovan jord) och bottenplattan är av betong. Används med fördel när extra hög krav ställs på täthet mot mark.

 

Valfrihet på insidan

Valfrihet på insidan

– bestycka som du vill

Som kund väljer du själv hur insidan av stationen ska se ut. I vissa fall passar luftisolerade mellanspänningsapparater bäst, i andra kanske ett RMU-ställverk är en bättre lösning. Valfriheten av stationens uppbyggnad är en väsentlig del i vårt erbjudande och det viktigaste är att våra uppdragsgivare känner sig trygg i valet av tekniklösningar.