× Close languages

Från start till idag

Holtabs framgångar bygger på vårt starka engagemang. Vi drivs av att lösa våra kunders behov och går helhjärtat in i varje projekt. För oss är det ett arbetssätt och en kultur som vi bär med oss och förstärker varje dag. Det är så vi har gått från att vara små till att bli en av branschens största leverantörer.

1973

Starten

Holtab grundades 1973 av Bengt Holmberg och genomgick en snabb expansion redan under de första inledande åren. Holtabs produkter uppskattades omgående av den svenska elkraftsbranschen, men rönte också intresse från andra länder.

1973
1976

1976

Sandtäta stationer

Under slutet av 70-talet exporterade Holtab sandtäta stationer till länder som Saudiarabien och Libyen. Vi fick också göra en leverans till biståndsprojektet BaiBang i Nordvietnam 1976.

1980-

Expansion

Under 80-talet fortsatte Holtab att växa och expandera sin verksamhet och befäste sin ställning som en ledande leverantör av transformatorstationer. Det fanns också tid att testa några parallella tillverkningsspår, såsom ytterligheterna flygplans- respektive braskamintillverkare.

1980-
1990-

1990-

I teknikens framkant

Med en växande marknad och framgångar inom eldistribution, prioriterades andra segment bort och utvecklings- och produktionsenheterna koncentrerade sig på marknaden eldistribution. Vid det här årtiondet slog också datoriseringen igenom på allvar och Holtab var snabba på att anamma ny teknik.

2000-

Strategisk tillväxt

2000-talet fortsatte utan vikande orderingång och resultat. I takt med nya omsättningsrekord investerade Holtab i nya och befintliga fastigheter. Produktionen utvecklades ännu mer och nya marknader och kunder tillkom. Under 2003 öppnades exempelvis filialen i Finland och 2009 etablerades nya marknadssegment inom vindkraft och infrastruktur.

2000-
2010-

2010-

Dagens bolag i fortsatt utveckling

Innevarande årtionde har inneburit ökad tillväxt, en filial i Danmark, utökade produktionsresurser och lagerytor samt ett prioriterat arbete inom samhälls- och miljöengagemang. Idag ägs Holtab av styrelseordföranden Anders Holmberg och bolaget fortsätter sin resa att utveckla framtidsinriktade och innovativa lösningar.

2018-

Kraft att förändra

Kraft att förändra handlar dels om vårt viktiga uppdrag – att bidra med framtidsinriktade och innovativa lösningar som gagnar samhället och infrastrukturen i stort. Men också om att vi på Holtab måste fortsätta att utvecklas i takt med att marknaden och samhället förändras. Tillsammans ska vi fortsätta leverera bra produkter och se till att vi får ett positivt resultat.

2018-