× Close languages

Från start till idag

Mycket har hänt under alla år som Holtab har varit verksamt och vissa händelser är vi extra stolta över. Följ med oss på vår historieresa från 1973 och framåt!

1973

Starten

Holtab grundades 1973 av Bengt Holmberg och genomgick en snabb expansion redan under de första inledande åren. Holtabs produkter uppskattades omgående av den svenska elkraftsbranschen, men rönte också intresse från andra länder.

1973
1976

1976

Sandtäta stationer

Under slutet av 70-talet exporterade Holtab sandtäta stationer till länder som Saudiarabien och Libyen. Vi fick också göra en leverans till biståndsprojektet BaiBang i Nordvietnam 1976.

1980-

Expansion

Under 80-talet fortsatte Holtab att växa och expandera sin verksamhet och befäste sin ställning som en ledande leverantör av transformatorstationer. Det fanns också tid att testa några parallella tillverkningsspår, såsom ytterligheterna flygplans- respektive braskamintillverkare.

1980-
1990-

1990-

I teknikens framkant

Med en växande marknad och framgångar inom eldistribution, prioriterades andra segment bort och utvecklings- och produktionsenheterna koncentrerade sig på marknaden eldistribution. Vid det här årtiondet slog också datoriseringen igenom på allvar och Holtab var snabba på att anamma ny teknik.

2000-

Strategisk tillväxt

2000-talet fortsatte utan vikande orderingång och resultat. I takt med nya omsättningsrekord investerade Holtab i nya och befintliga fastigheter. Produktionen utvecklades ännu mer och nya marknader och kunder tillkom. Under 2003 öppnades exempelvis filialen i Finland och 2009 etablerades nya marknadssegment inom vindkraft och infrastruktur.

2000-
2010-

2010-

Dagens bolag i fortsatt utveckling

Innevarande årtionde har inneburit ökad tillväxt, en filial i Danmark, utökade produktionsresurser och lagerytor samt ett prioriterat arbete inom samhälls- och miljöengagemang. Idag ägs Holtab av styrelseordföranden Anders Holmberg och bolaget fortsätter sin resa att utveckla framtidsinriktade och innovativa lösningar.

2018

Kraft att förändra

Kraft att förändra handlar dels om vårt viktiga uppdrag – att bidra med framtidsinriktade och innovativa lösningar som gagnar samhället och infrastrukturen i stort. Men också om att vi på Holtab måste fortsätta att utvecklas i takt med att marknaden och samhället förändras. Tillsammans ska vi fortsätta leverera bra produkter och se till att vi får ett positivt resultat.

2018
2021

2021

Ny fabrik i Lidhult

Våra produkter är en möjliggörare för ett fossilfritt samhälle och vi ser en enorm efterfrågan, både i Sverige och på exportmarknaden. I augusti 2021 tar vi ett historiskt steg i Holtabs utveckling. I småländska Lidhult, nära gränsen till Halland, öppnas en ny fabrik med montering av betongstationer. Vår första utanför Tingsryd.

2022

Olofström nästa

Den ökade orderingången gör att vi tar nästa steg och öppnar nästationsfabrik i Olofström. Det skapar möjligheter för oss att fortsätta växa.

2022
2023

2023

Holtab firar 50 år

50 år av kunskap, service och samarbete – 50 år fyllda av spännande lösningar tillsammans med våra kunder. 2023 har Holtab funnits i ett halvt sekel, med en grundidé och värdegrund som lever starkt. Det är så vi har gått från att vara små till att bli en av branschens största leverantörer. Med en spännande historia bakom oss tar vi nu sikte på framtiden!