× Close languages

Mobil station säkrar elnätet för Kraftringen

Mobil station säkrar elnätet för Kraftringen

Det som började med en handritad skiss av Kraftringen förvandlades med Holtabs hjälp till en tekniskt avancerad mobil kopplingsstation. Nu är den redo att sättas i bruk vid såväl planerade som oplanerade arbeten.

Kraftringen är ett energibolag som verkar i Skåne, Blekinge och Småland. Med cirka 260.000 energikunder är företaget helt beroende av en teknik och utrustning som lever upp till högt ställda krav från såväl privat- som företagskunder.

– Elnätet måste fungera varje sekund. Med vår nya station blir vi mindre sårbara om det mot all förmodan skulle inträffa ett haveri eller om vi behöver bygga om, säger Alf Fredriksson, som är driftingenjör på Kraftringen.

Bygger på ny sensorteknik
Stationen, som Kraftringen valt att kalla Thor, mäter endast 260 x 170 cm men tekniken invändigt är ny och avancerad. Exempelvis har ställverket utrustats med sensorteknik istället för konventionella mättransformatorer. Detta möjliggör att spänningsnivån kan skilja sig från gång till gång.

I och med sensortekniken klarar ställverket att ta upp alla mätvärden oavsett driftspänning. Det blir också en lösning som sparar utrymme då sensorerna sitter inbyggda.

– Det är en kopplingsstation som inte finns på marknaden i detta mindre format, och det var därför vi valde att vända oss till Holtab, berättar Alf och fortsätter:

– Stationen är konfigurerad för att fungera både som transformatorstation och som kopplingsstation. Genom en sektioneringsbrytare har vi möjlighet att koppla in en extern transformator och på så sätt ha två olika spänningar i ställverket. Alla fack är bestyckade med reläskydd och kabelströmstrafo. Driftläget bestäms genom en enkel omkopplare som styr reläskydden till rätt konfigurering.

Liten men tekniskt avancerad
Projektledare hos Holtab var Tobias Fäldt som berättar mer om stationen:

– Det är en liten station fysiskt sett, men tekniken invändigt är väldigt 2018. Det är inte bara ställverket som är flexibelt utan även fjärrstyrningen och larmhanteringen. Kraftringen kan avläsa alla värden i realtid och styra och koppla från om de vill. Stationen tar in alla larm i en RTU, som är kopplad till ett Rakelmodem som har överlägset bäst täckning i Sverige. Du ska i princip kunna ställa av stationen mitt i skogen och ändå ha kontakt. Vi har även adderat batteribackup så att Kraftringen hinner ut med reservkraft i god tid om så skulle behövas.

tobias-faldt-1024x455

Tobias Fäldt vid Thor i fabriken i Tingsryd. Kraftringen har valt en gul färg på sin nya kopplingsstation för att den ska synas och utmärka sig i omgivningen vid ett stopp eller ombyggnad.

Han menar att Kraftringens nya station går helt i linje med utvecklingen kring smarta elnät/grids, som utgår från elbolagens behov och där flexibiliteten är ett krav.

– Kraftringen har valt att investera i lösning som är nytänkande och går lite emot hur man traditionellt brukar bygga ställverk och styrningar, det tycker vi är jättespännande. Vi gillar den här typen av projekt där vi får mycket utrymme att hitta lösningen. Att de varit så positiva till att prova något nytt har bidragit till att vi har kunnat driva upp tekniken lite extra mot vad vi kanske kan göra när kraven är förutbestämda, säger Tobias.

Proaktiv samarbetspartner
Beställningen på kopplingsstationen gjordes i december 2017 och fem månader senare är den färdig. Alf Fredriksson beskriver samarbetet som lösningsorienterat och bra på alla sätt.

– Holtab har presterat ett kanonbra resultat. De har varit väldigt lyhörda för önskemål på vägen samtidigt som de har varit proaktiva när det gäller lösningen. Det har gått fort från idé till färdigt resultat och framför allt har de lyckats bygga stationen så kompakt som vi önskade, så vi är mycket nöjda, avslutar han.

Så blev det möjligt

Utmaning

Kraftringen efterfrågade en mobil kopplingsstation av mindre format som enkelt kunde köras ut och sättas i drift vid både planerade och icke-planerade arbeten. Ett frågetecken initialt gällde hur kommunikation, styrning och batterisystem i stationen skulle utformas för att fungera optimalt oavsett placering.

Lösning

Stationen Thor består av mellanspänningsdel med kompaktställverk och en mätdel som används för kommunikation och batterisystem. Stationen mäter endast 260×170 cm och är konfigurerad för att fungera som både transformatorstation och kopplingsstation, där Kraftringen genom sektioneringsbrytare kan välja att koppla in en extern transformator och på så sätt ha två olika spänningar i ställverket. Driftläge bestäms genom en enkel omkopplare som styr reläskydden till rätt konfigurering.
Förutom ställverk är Thor även utrustad med flexibel fjärrstyrning, larm och övervakning. För att garantera täckning tar stationen in alla larm i en RTU kopplad till ett Rakelmodem och stationen har även batteribackup.

Resultat

“Vi har så här i maj månad 2018 inte satt stationen i drift ännu men allting tyder på att den kommer att leva upp till våra förväntningar. Stationen går att placera var som helst i nätet vilket är väldigt smidigt. Att allting finns komplett i varje ställverk gör att Kraftringen tjänar både utrymme och pengar. Sammanfattningsvis är vi mycket nöjda med produkten och den kommer att spela en viktig roll för oss och våra kunder”, säger Alf Fredriksson, driftingenjör, Kraftringen.

Läs mer om Kraftringen.

Vill du veta mer kontakta

Tobias Fäldt

Tobias Fäldt

0477-550 97

tobias.faldt@holtab.se

Fler Branschnyheter, Holtab, Produktnyheter, Referenser