× Close languages

Sveriges första lokala energisystem

Sveriges första lokala energisystem

I byn Simris, några kilometer sydväst om Simrishamn på Österlen, pågår ett spännande projekt med förnybar och lokalt producerad el. Holtab är en av underleverantörerna.

Sedan 2016 har E.ON arbetat med att bygga upp Sveriges första lokala energisystem, även kallat LES. Projektet påbörjades på en ö utanför Timrå, men efter överklaganden kring bygget av ett vindkraftverk flyttade man till Simris.

– Här fanns ett elnät som passade bra och även ett lagom stort vindkraftverk och en solcellspark vilket kortade startsträckan betydligt, berättar Staffan Sjölander som är projektledare för LES på E.ON.

E.ONs Lokala Energisystem är ett område som kan bli helt självförsörjande på förnybar energi. El kommer främst från vindkraftverket och solcellerna och när det inte blåser eller är mörkt ute kommer batterier att förse kunderna med el. I sista hand finns också ett reservkraftverk som kommer drivas av ett förnybart bränsle.

– För att upprätthålla god elkvalitet finns avancerad styr- och reglerteknik för att styra de olika enheterna, berättar Staffan. Eftersom elen från vindkraften och solcellerna är väderberoende kommer produktionen att fluktuera. Förbrukning och produktion måste hela tiden vara i balans och det här är styrsystemet kommer in.

E.ON ser projektet som en affärsmöjlighet och en möjlighet att testa ny teknik och lära sig att använda den på rätt sätt.

– I ett möjligt framtidsscenario kommer människor att vara intresserade av att gå samman och lösa sina energibehov med lokalt producerad, företrädesvis förnybar energi. Men små mikronät har speciella förutsättningar och kräver delvis annan teknik än de anläggningar vi har idag. I Simris har vi nu en möjlighet att lära oss detta för att vara redo när efterfrågan finns, berättar Staffan.

Simris är alltså ett projekt där E.ON, med hjälp av Holtab, tar ett ansvar för att driva utvecklingen av det svenska energisystemet och skapa en marknad för ny teknik. En drivkraft är att skapa ett självförsörjande system som också kan ta hand om det överskott som produceras under vissa tider.

– När vi blev kontaktade fanns ett behov av leverans av en nätstation, men det visade sig ganska snart att projektet var betydligt mer komplext och avancerat än vi först trodde, berättar Holtabs projektchef Michael Fohlin. Vi har bl a fått bygga in E.ONs styr- och reglersystem, och våra konstruktörer har även mötts av andra spännande utmaningar där vi konstruerat och designat ihop flertalet komponenter vi inte jobbar med i det dagliga.

– Stora delar av innehållet har varit från vårt standardsortiment, men det har krävts vissa anpassningar.

Projektet har haft korta ledtider och Holtab har haft en ganska fri roll under processen. Michael Fohlin förklarar:

– Sådana här uppdrag passar oss väldigt bra. E.ON frågade oss: ”den här funktionen och den här utrustningen vill vi ha, kan ni lösa det?” Det ger oss som leverantör en stor möjlighet att ta hand om, och förvalta uppdragsgivarens, idé och hitta de smartaste lösningarna.

Även från E.ONs sida har det varit tummen upp under den relativt korta leveranstiden.

– Holtab är samarbetsinriktade, lösningsorienterade och står för sina egna resurser. Vi är väldigt nöjda med hur de samarbetat med oss kring det här viktiga utvecklingsprojektet, som för EONinte enbart är ett svenskt projekt utan ett globalt. Vi testar fram teknologier för att lära oss hur vi även ska kunna ta det vidare på andra marknader, säger Staffan.

– Vi har haft en offensiv tidplan, i januari fick Holtab en ny uppdaterad specifikation och drygt en månad senare gick vi i skarp produktion, för att under maj leverera produkterna. Det visar vilken intern styrka som finns hos Holtab. De är en bra samarbetspartner för oss.

Detta har Holtab levererat
En inomhusbetjänad nätstation kallad DER (Distributed Energy Resources) som fungerar som en knutpunkt i det lokala energisystemet, där elenergin flödar i olika riktningar från produktion och lagring till förbrukning. Den är anpassad för ändamålet, har ett robust utförande och är utvändigt byggd helt utan organiskt material för att säkerställa en lång livslängd.

Stationen innehåller mellanspänningsställverk, inklusive relä och kontroll, distributionstransformator, ström och spänningstransformatorer för mätning, utrustning för nätautomation samt det avancerade styr- och reglersystemet som är hjärnan i det lokala energisystemet.

Vill du veta mer kontakta

Peter Ackebjer

Peter Ackebjer

Strategi- och affärsutvecklingschef

070-825 30 30

peter.ackebjer@holtab.se

Fler Branschnyheter, Referenser