× Close languages

Fördelningsstationer

Med industriellt byggande av fördelningsstationer erbjuder vi en produktlösning som möter framtiden med en rad överlägsna fördelar. Det innebär en komplett prefabricering av stationer direkt i fabriken.

Fördel prefabricerat

Våra prefabricerade produkter är ett kostnadseffektivt alternativ till platsbygge som sparar tid, pengar och ger stora miljöbesparingar för våra uppdragsgivare. Industriell och kontrollerad serieproduktion säkrar en hög kvalitet på produkten.

Kundanpassat

I grunden tillhandahåller vi en standardlösning som anpassas och justeras efter specifika önskemål. Vi är helt fabrikatsoberoende, vilket innebär att våra ingenjörer kan skapa de bästa lösningarna för varje enskilt uppdrag.

Omedelbar drift

När de färdiga fördelningsstationerna levereras, lastas de av direkt på markbädden och är sedan klara att använda. De har testats mot kundens skarpa driftmiljö redan i fabriken, vilket gör att tiden för driftsättning blir mycket kort. Så nära en ”plug and play-lösning” man kan komma.

Leveranssäkerhet

Leveranssäkerhet

Produktionen i våra ändamålsenliga och toppmoderna lokaler är helt oberoende av årstid och väder och säkrar leveranser året runt på utsatt tid. En komplett, helt prefabricerad och driftklar station ger dessutom minimal byggtid på uppställningsplatsen, vilket leder till avsevärt minskade transporter och mindre miljöbelastning att hantera för våra uppdragsgivare.

Mobil anläggning

Mobil anläggning

Den mobila stationen är en tillfällig lösning medan man reparerar eller bygger om en stationär fördelningsstation. De är robusta för att klara av lite tuffare hantering då de ska klara av att flyttas med jämna mellanrum. När en mobil station behöver tas i drift får det inte bli tidskrävande processer med specialtillstånd för transporterna, vilket gör att de kan flyttas med en normal transport på en trailer.

Mobila stationer säkrar driften

Mobila stationer säkrar driften

Morgondagens

möjligheter

Vi förbereder våra produkter för att möta utmaningar och möjligheter med det smarta elnätet.