× Close languages

HMIC – Holtab Modular Indoor Concept

Robust

Byggnaden är konstruerad med högkvalitativa byggelement, utan organiskt material. Den möter höga krav på god isolering, brandmotstånd, korrosionsmotstånd och kan designas för en totalvikt på upp till 60 ton och klarar i standardutförande snözon 4,5.

Flexibelt

Det finns ett stort urval av standarddimensioner att välja mellan, men utöver dessa kan den även anpassas helt efter kundönskemål. Konceptet bygger på moduler om 1,2 meter där byggnaden kan utrustas med en mängd olika optioner.

Byggkoncept

Konceptet är utvecklat för att möta marknader där platsbyggda hus varit gällande. Prefabricering innebär att allt montage sker i kontrollerad miljö och att komma så nära plug and play som möjligt, vilket leder till hög kostnadseffektivitet.

Möjlighet till anpassning

Möjlighet till anpassning

Utrustningen invändigt på HMIC är även den helt anpassningsbar. Vi erbjuder en mängd olika standardoptioner såsom dörrar, trappor, entrétak, klimatstyrning, ventilation, golvmattor och infällt kopplingsskåp. Det ger dig som kund en stor frihet att anpassa stationen efter dina önskemål och förutsättningar. Naturligtvis möter också teknikhuset alla krav avseende isolering, brandmotstånd, korrosionsmotstånd och kan fås med säkerhetsklass 2. Den robusta konstruktionen säkerställer lång livslängd. Stationerna anpassas efter vikten på utrustningen där det helt isolerade huset (HMIC) inte är avsett för tyngre ställverk. I det senare fallet rekommenderas HMICI, HMICC eller HMICP.

HMIC utan fundament

HMIC utan fundament

– En helt isolerad byggnad med fast golv på ett plåtfundament, för uppställning på plintar.

Höjd inv: 2,75m
Längd utv: 3,30; 3,95; 5,15; 6,35; 7,55; 8,75; 9,95; 11,15, 12,35 eller 13,55m
Bredd utv: 2,97 eller 3,32m
Tak: 5° eller 9°lutning
Vikt på utrustning enligt överenskommelse med Holtab

Exempel på optioner byggnad
Kulör  •  Dörrtyp och placering  •  Trappa och entrétak  •  Vattenavrinning (hängrännor)  •  Antistatmatta  •  Brand- och skyddsklass  •  Mellanväggar  •  Kjolpaket  •  Plintar  •  Åskledare

Specialanpassning
Andra dimensioner  •  Dockning (efter överenskommelse)  •  Fönster  •  VVS

HMICI utan fundament

HMICI utan fundament

– En helt isolerad byggnad med fast golv eller installationsgolv på ett förstärkt plåtfundament. För uppställning på plintar eller platsgjutet fundament.

Höjd inv: 2,82m
Längd utv: 8,75; 9,95; 11,15, 12,35 eller 13,55m
Bredd utv: 3,32m
Tak: 5° eller 9° lutning
Vikt på utrustning enligt överenskommelse med Holtab

Exempel på optioner byggnad
Kulör  •  Dörrtyp och placering  •  Trappa och entrétak  •  Vattenavrinning (hängrännor)  •  Brand- och skyddsklass  •  Mellanväggar  •  Transformatorutrymme  •  Åskledare

Specialanpassning
Andra dimensioner  •  Dockning (efter överenskommelse)  •  Fönster  •  VVS

HMICC med betongfundament

HMICC med betongfundament

– En helt isolerad byggnad med installationsgolv på betongfundament med kabelkällare. Uppställning på grusbädd.

Höjd inv: 2,82m
Längd utv: 6,35; 8,75; 11,15 eller 13,55m
Bredd utv: 3,32 eller 3,7m
Tak 5° lutning
Vikt på utrustning enligt överenskommelse med Holtab
Baskulör på vägg: grå NCS 4005-B20G
Baskulör hörn: mörkgrå NCS 7005-B20G hörn
Teknikhusen kan målas i valfri NCS-kulör.

Exempel på optioner byggnad
Dörrtyp och placering  •  Trappa och entrétak  •  Vattenavrinning (hängrännor)  •  Brand- och skyddsklass  •  Mellanväggar  •  Utvändig isolering av betongsockel  •  Transformatorutrymme inkl. oljeuppsamling

Specialanpassning
Andra dimensioner  •  Dockning (efter överenskommelse)  •  Fönster  •  VVS

HMICP på betongplatta

HMICP på betongplatta

– En helt isolerad byggnad med fast golv på en betongplatta. Uppställning på grusbädd.

Höjd inv: 2,90m
Längd utv: 6,35; 8,75m; 11,15 eller 13,55m
Bredd utv= 3,32 eller 3,7m
Tak 5° lutning
Vikt på utrustning enligt överenskommelse med Holtab

Exempel på optioner byggnad
Kulör, Dörrtyp och placering  •  Trappa och entrétak  •  Vattenavrinning (hängrännor)  •  Antistatmatta  •  Brand- och skyddsklass  •  Mellanväggar  •  Transformatorutrymme  •  Åskledare  •  Markisolering  •  Kabelkanaler i betong

Specialanpassning
Andra dimensioner  •  Dockning (efter överenskommelse)  •  Fönster  •  VVS

Teknikhus till tunnlarna under Hallandsåsen

Teknikhus till tunnlarna under Hallandsåsen