× Close languages

Förvänta dig mer än bara en produkt

Självklart bygger vi precis det du beställer, men för oss är förarbetet, samarbetet och efterarbetet minst lika viktigt. Vi kallar det för Holtab-andan. Det är vårt sätt att vara.

Det är i dialogen och utbytet av kunskaper som grunden för ett bra jobb läggs. Det är i samverkan man når de bästa resultaten.

Det är i dialogen och utbytet av kunskaper som grunden för ett bra jobb läggs. Det är i samverkan man når de bästa resultaten.

Ett företag i världsklass

Ett företag

i världsklass

Det ställs höga krav på ett företag i världsklass. För vår del handlar det inte bara om hur vi uppträder, utan minst lika viktigt är vårt utvecklingsarbete där vi vill fortsätta leda den tekniska utvecklingen inom våra produktområden. Det åstadkommer vi genom att ständigt utveckla våra medarbetare, men också genom att använda ny teknologi och tekniska lösningar som kan utveckla vår produktion.

Omtanke som ledstjärna

Omtanke som

ledstjärna

Grunden i allt vi gör utgår från gemensamma värderingar med stark etisk och moralisk betoning. Det gäller i våra relationer med varandra och andra, hur vi agerar i det samhälle vi påverkar, i stora såväl som i små frågor.

Plats för utveckling

Plats för

utveckling

Vi har vuxit och utvecklats tillsammans med våra kunder och i dag är vi unika på marknaden när det gäller produkter, kompetens, samarbete och service. Våra medarbetares dagliga beslut och agerande driver vår verksamhet framåt. Välkommen att titta in bakom kulisserna.

Dela dina framtida visioner med oss

Dela dina framtida visioner med oss