× Close languages

Nätstationer

Ibland passar våra standardprodukter perfekt för sammanhanget, ibland krävs unika anpassningar. Vår branschkunskap och vårt oberoende i fabrikatval av mellanspänningsutrustning, och i stort sett obegränsade möjligheter i val av övrig utrustning på såväl insida som utsida, ger en stor flexibilitet.

Nätstation i plåt

En nätstation i plåt skapar stora möjligheter till kundanpassningar, även om vi naturligtvis också har en bred portfölj av standardlösningar. Plåt erbjuder en tålig konstruktion som också ger lättare transporter. De kan också levereras med fundament i betong.

Nätstation i betong

Det finns många tillfällen och miljöer där en nätstation i betong är att föredra. I stadsmiljöer kan det finnas såväl estetiska som byggtekniska krav som gör att en byggnad i betong passar bättre.

Säkerhet och miljö

Våra nätstationer är konstruerade med högsta prioritet på personsäkerhet där generösa utrymmen och väl beprövad teknik möjliggör en säker produkt. Stationerna har provats enligt IEC62271-202 typ A och B för att säkerställa ljusbågssäkerhet. Ett inbyggt miljötänk löper genom hela flödet för att kunna leverera ändamålsenliga lösningar med så lite miljöpåverkan som möjligt.

Stationsmaterial
Stationsmaterial

Plåt eller betong efter funktion och exteriöra förutsättningar

Mellanspänning
Mellanspänning

Välj fritt mellan 12-36 kV och olika fabrikat

Transformator
Transformator

Standard upp till 1600 kVA eller kundanpassat

Kundanpassat
Kundanpassat

Skräddarsydda lösningar helt efter kundkrav

Smart nätstation
Smart nätstation

Framtidssäkrade tillval för mätning, automation och information

Plug and play
Plug and play

Industriellt byggande i fabrik inkl test av skarp driftmiljö innan leverans

En station för alla sammanhang

En station för alla sammanhang

Oavsett vilken funktion och i vilket sammanhang som din nätstation ska tjänstgöra har vi genomtänkta lösningar. Vi bygger nätstationer i plåt och betong och gör såväl standardstationer som unika arkitektritade byggnader. Vi ser våra stationer som en viktig del av den miljö de ska placeras i. Därför samarbetar vi ofta med arkitekter, konsulter och byggföretag för att i varje enskilt projekt kunna leverera så smakfulla och ändamålsenliga lösningar som möjligt. Utformning, färgval, ytbeklädnad med mera är i stort sett obegränsade.

Känn dig trygg i teknikvalet

Känn dig trygg i teknikvalet

En stor styrka i vårt erbjudande är vårt oberoende i val av utrustning. Det gör oss flexibla och ansvarstagande och vårt fokus ligger hela tiden på att du ska vara trygg i dina teknikval. Ibland passar våra prefabricerade produkter perfekt för sammanhanget, ibland krävs specialanpassningar. Vår kunskap gör att vi alltid hittar den bästa långsiktiga lösningen för varje projekt.

Nätautomation – enkelhet i

Nätautomation – enkelhet i

uppgradering av funktionalitet

Vi erbjuder kompletta lösningar från ledande leverantörer inom nätautomation. Grunden är att man bestyckar med en centralenhet typ RTU/PLC och erforderligt antal I/O, indikatorer, typ av fjärrkommunikation och den strömförsörjning/UPS som just du har behov av. Allt är programmerat och klart. Detta gör det möjligt att implementera en lösning för nätstationsautomation till låg kostnad och med förberedd kommunikation mellan nätstationen och t ex SCADA-systemet.

.

Långsiktiga avtal för morgondagens krav

Långsiktiga avtal för morgondagens krav

Morgondagens

möjligheter

Vi förbereder våra produkter för att möta utmaningar och möjligheter med det smarta elnätet.