× Close languages

Komplett station för omedelbar drifttagning

Våra mobila stationer, med förstärkta hörn och botten, levereras kompletta med monterad transformator. Flera flexibla lösningar kring bl a tätning och kabelgenomföringar.

Produktkvalitet

Stålplåt som konstruktionsmaterial är ett naturligt val med tanke på dess goda egenskaper. Stål är kostnadseffektivt, starkt och formbart. Det är ett ypperligt material för att bygga säkra och robusta nätstationer. Rätt hanterad erbjuder en plåtstation mer än väl den livslängd som krävs.

Personsäkerhet

Våra nätstationer är konstruerade med högsta prioritet på personsäkerhet där generösa utrymmen och väl beprövad och ryggmonterad teknik möjliggör arbete enligt AMS. Stationerna har provats enligt IEC62271-202 typ A och B för att säkerställa ljusbågssäkerhet.

Miljövänligt

Stålplåten är 100 % återvinningsbar och framställs helt eller delvis av återvunnet material. Stål är miljövänligt och ingår i ett evigt kretslopp där stålet kan återvinnas utan direkta kvalitetsförluster.

Stationsmaterial
Stationsmaterial

Aluzink som klarar tuffa miljöer

Mellanspänning
Mellanspänning

Alternativa lösningar för 12–24 kV

Transformator
Transformator

Standard upp till 1250 kVA eller kundanpassat

Kundanpassat
Kundanpassat

Skräddarsydda lösningar helt efter kundkrav

Smart nätstation
Smart nätstation

Framtidssäkrade tillval för mätning, automation och information

Plug and play
Plug and play

Industriellt byggande i fabrik inkl test av skarp driftmiljö innan leverans

Robust design

Robust design

Holtabs mobila transformatorstationer levereras kompletta med monterad transformator.

För att tillgodose olika önskemål erbjuder stationerna ett flertal flexibla lösningar kring bland annat tätning och kabelgenomföringar. Mobila transformatorstationer är konstruerade för att klara upprepade förflyttningar med truck eller kran.

Täta kabelgenomföringar

Täta kabelgenomföringar

För att tillgodose olika önskemål erbjuder stationerna ett flertal flexibla lösningar kring bland annat tätning och kabelgenomföringar.

Ergonomisk och lättarbetad

Ergonomisk och lättarbetad

En annan smart egenskap med våra mobila stationer är den löstagbara ståplattan.

Monterad transformator

Monterad transformator

Holtabs mobila transformatorstationer är konstruerade att klara tunga lyft och levereras alltid kompletta med monterad transformator.