× Close languages

Yrkesområden

Hos oss kan du jobba med många olika arbetsuppgifter och yrkesområden.
Gemensamt är vår målsättning att utveckla smartare lösningar för morgondagen.

Marknad och försäljning

Inom Holtab arbetar vi med rådgivande teknisk försäljning. På försäljningsavdelningen finns försäljningsingenjörer, anbudsingenjörer och innesäljare som utifrån kundens behov jobbar med att ta fram så väl skräddarsydda lösningar som standardlösningar. Våra försäljningsingenjörer är placerade runt om i Sverige samt i Danmark och Finland. 

På marknadssidan jobbar vi med både intern och extern kommunikation, som bland annat rör positionering men också klassiskt marknadsmaterial. Våra kompetenser inom strategi, affärsutveckling och kommunikation jobbar tätt tillsammans för att föra Holtab framåt på marknaden.

Projektledning

Efter att våra försäljningsingenjörer har genomfört affären med kunden tar projektavdelningen över. Projektledarna blir den primära länken mellan kunden och de funktioner inom Holtab som är delaktiga för att kunden ska få en färdig produkt. Inom denna funktion av företaget arbetar projektledare och projektadministratörer. Avdelningen hanterar bland annat mer avancerade produktleveranser och komplexa projekt. 

I nära samarbete med övriga funktioner inom Holtab säkerställer projektavdelningen att produkterna levereras i tid, med både kvalitet och god lönsamhet.

Konstruktion

Våra el- och mekanikkonstruktörer jobbar i avancerade datorprogram för att kunna rita produktlösningar som därefter tillverkas i vår fabrik. Konstruktörernas ritningar omfattar både standardlösningar och kundanpassningar. De jobbar också med nyutveckling av koncept och de produkter Holtab erbjuder. Inom konstruktion arbetar även artikelberedare som jobbar i affärssystemet med underhåll av de artiklar som behövs för att tillverka våra produkter. 

Kompetenserna inom konstruktion fungerar också som tekniskt stöd gentemot övriga delar i företaget och bidrar till att möta framtidens behov av lösningar för kraftöverföring.

Inköp och logistik

Genom ett starkt leverantörsnätverk ser våra inköpare till att vi har de komponenter vi behöver för att kunna producera det kunden beställt. Inköpen är både kvalitativa och hållbara. Förutom större inköp till produktionsmiljön jobbar de också med de mindre inköpen som får Holtab att fungera, till exempel skyddsutrustning och kontorsmaterial. 

Våra transportledare ser till att våra produkter levereras i tid och på ett säkert sätt. Ansvaret för att både den interna och externa logistiken fungerar har godsmottagare, materialhanterare, logistiksupport samt truck- och kranförare. Det löpande underhållet av maskiner och intern miljö sköts av våra fastighetsskötare.

Produktion

Det är i produktionsmiljön som vi säkerställer att våra produkter levereras med hög kvalitet. Våra elektriker, elmontörer och montörer arbetar med mekaniskt montage, låg- och högspänningsmontage samt slutkontroll. Vi har också montörer och maskinoperatörer som bearbetar och förmonterar moduler av plåt, koppar och kablar.

I vår fabrik har vi även ett eget måleri. Våra produktionsplanerare och produktionstekniker arbetar operativt och taktiskt för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att vi ska kunna leverera enligt kundens önskemål. Ständiga förbättringar är basen för vår verksamhetsutveckling.

Kvalitet och miljö

På Holtab arbetar vi efter ett standardiserat arbetssätt i frågor som rör kvalitet, miljö och säkerhet, både strategiskt och operativt. Holtab är ISO-certifierade i ledningssystem för kvalitet och miljö. Att arbeta med kvalitets- och miljöfrågor ställer höga krav på struktur då de som arbetar här, till stor del, gör det utefter en regel- och lagstyrd process. 

Vår kvalitetskoordinator jobbar bland annat med kontinuerligt förbättringsarbete utifrån avvikelser. En högst prioriterad arbetsuppgift är att leda, driva och utveckla Holtabs arbete inom kvalitet och miljö och aktivt arbeta för att ta oss mot ett mer hållbart företagande.

Service och installation

Inom service och installation jobbar våra servicetekniker. Det är de som är ute på fältet och ser till att produkterna vi levererar fungerar. De har ett arbete som kräver resor, långa som korta. De utför allt ifrån små jobb, komplettering och driftsättning, till stora jobb, till exempel installation av en hel station.

Tillsammans med säljare och projektledare är serviceteknikerna vårt ansikte utåt eftersom det är dessa funktioner inom Holtab som möter kunderna i deras egen miljö. Det finns även service- och projektledare som tar fram lösningar till våra kunder och säkerställer avdelningens leveranser.

Ekonomi och IT

Inom ekonomi jobbar vi med allt från löneadministration, kund- och leverantörsfakturor till redovisning, uppföljning och bokslut. Personalen på ekonomiavdelningen är involverade i allt från budgetarbete till årsredovisning och är ett viktigt stöd och bollplank för andra funktioner inom Holtab. 

Den dagliga driften av Holtabs IT-system är outsourcad till ett externt bolag, därför kan våra IT-tekniker fokusera på utvecklingsprojekt men också anpassningar av de system och plattformar vi redan arbetar med idag. Både inom ekonomi och IT strävar vi efter att hitta digitala och smarta lösningar för hantering av olika arbetsuppgifter.

MÖT MEDARBETARNA

PÅ HOLTAB

Hur är det att jobba på Holtab? I artikelserien #JobbapåHoltab får du träffa några av våra medarbetare och höra dem berätta om sin yrkesroll, om Holtab som arbetsgivare och om vilka utvecklingsmöjligheter som finns.

Nätverka

med oss

Följ oss i sociala medier för att se våra lediga jobb och ta del av de senaste nyheterna.