× Close languages

Kompletta lösningar för nätstationsautomation

Kompletta lösningar för nätstationsautomation

Vi erbjuder kompletta lösningar i från ledande leverantörer inom nätautomation. Grunden är att man bestyckar med en centralenhet typ RTU/PLC och erforderligt antal I/O, indikatorer, typ av fjärrkommunikation och den strömförsörjning/UPS som just Ni har behov av.

holtab_natautomation_skalbarhet_artikel

Allt är programmerat och klart. Detta gör det möjligt att implementera en lösning för nätstationsautomation till låg kostnad och med förberedd kommunikation mellan nätstationen och ex. SCADA systemet.

Nätautomationslösningarna spänner från montageplåtar för inomhusbruk till väderskyddade kapslingar. När man beställer en monterad lösning så levereras denna monterad och avprovad helt enligt kunds önskemål. Vissa lösningar kan verifieras hela vägen till kundens SCADA från vår fabrik om så önskas.

Vi samarbetar med en rad leverantörer såsom Netcontrol, ABB, Schneider, Smart Grid Networks, Techinova m.fl.

System och övervakning
Vi erbjuder ett brett utbud av enheter typ RTU som övervakar, styr och kommunicerar nätstationen inklusive lägesindikering av primärapparater samt ström-, spännings- och energimätning på lågspänningssidan. Även övervakning och styrning av andra delar såsom exempelvis nätstationens skalskydd, larmer och ventilation är möjligt, allt anpassas till individuella behov.

Avbrottsfri strömförsörjning inklusive batterihantering (UPS)
Ett nätautomationsskåp måste förbli i drift tillräckligt länge för att utföra ett antal steg vid ett strömavbrott. Den extra kraften som krävs för omkoppling av lastfrånskiljare eller effektbrytare kräver ett särskilt högpresterande lokalt batteri med ett brett temperaturområde.

Beroende av fabrikat så strömförsörjs utrustning via 12/24/48 VDC

  • Kraftaggregat som strömförsörjs normalt 115 och 230 VAC
  • Batteri för avbrottsfri kraftförsörjning. anpassas till krav på maximal ström, laddning- och standby tid. Typiska värden är 6-8 timmars laddningstid och 12-48 timmaras standby-tid vid strömavbrott.
  • Övervakning av UPS och batteri för förebyggande underhåll

Feldetektering och bortkoppling av fel
Vi använder olika typer av jordfelsindikatorer och kortslutningsdetektorer och dessa kommunicerar med RTU vilket ger möjligheter till att få fram mycket information. Med hjälp av indikatorer kan vi få data som ström, spänning, effekt(S,P,Q), effektfaktor, frekvens, jordfel och kortslutning med riktning på mellanspänningssidan.

För att få en selektiv bortkoppling av felet kan lösning med skyddsrelä tillsammans med brytare i nätstationen väljas.

Mätning
Genom internkommunikation mellan RTU och energimätare hämtas parametrar på lågspänningssidan i nätstationen.

  • Mätning av spänning och ström
  • Mätning av Effekt, S, P, Q cosφ
  • Mätning av el kvalitet: THD, övertoner mm.
  • Mätning av över och underspänning.

Kommunikation
Holtab erbjuder via sina leverantörer ett antal olika lösningar för kommunikation. Exempel kan vara kommunikation över de publika näten Net1 samt mobilnätet (2G, 3G, 4G)men vi kan även erbjuda kommunikation med särskilda säkerhetslösningar för isolerade kommunikationsnät som uppfyller de höga krav som moderna tillämpningar ställer, kommunikation sker via koppar, optisk fiber eller trådlöst. Kommunikationen till SCADA sker antingen genom standardprotokoll eller genom krypterad överföring.

Vill du veta mer kontakta

Peter Ackebjer

Peter Ackebjer

Strategi- och affärsutvecklingschef

070-825 30 30

peter.ackebjer@holtab.se

Fler Branschnyheter