× Close languages

Lågspänningsställverk CMS

Flexibelt moduluppbyggt

Våra moduluppbyggda och moderna lågspänningsställverk erbjuder full frihet vid val av elektriska komponenter där vi gärna lämnar förslag för bästa kostnadseffektivitet. Dessutom ges en stor flexibilitet när det gäller bredd, höjd och djup, vilket innebär att ställverken helt kan anpassas till uppställningsplatsen.

Produktkvalitet

Som ackrediterade ställverksbyggare har vi genomgått en omfattande och gedigen utbildning. Det gör att vi kan garantera en hög och likartad kvalitetsnivå på alla våra produkter som testas och slutkontrolleras innan leverans. Vi ställer stora krav på oss själva att överträffa förväntningarna och arbetar också kontinuerligt med uppföljningar av våra kvalitetsprocesser. Våra CMS-ställverk byggs på en av marknadens bästa och mest ändamålsenliga plattform, CUBIC.

Drift- och personsäkerhet

Lågspänningsställverken är av mycket hög kvalitet och är testade enligt IEC/EN 60439-1 och kan även verifieras enligt IEC/EN 61439-2. Naturligtvis utför vi också kompletterande person- och driftsäkerhetstester helt efter våra kunders önskemål.

Moduluppbyggt modernt ställverk

Moduluppbyggt modernt ställverk

Vårt moduluppbyggda och väldokumenterat lågspänningsställverk CMS baseras på CUBIC:s ställverkssystem och erbjuds i olika lösningar för alla tänkbara behov. Här är några exempel:

  • Huvud- och fördelningsställverk
  • Servisställverk
  • Motor Control Centres (MCC)
  • Fartygsställverk
  • Kassettställverk (Multi Drawer)
  • Distributionscentraler

Ställverkssystemet finns för de flesta på marknaden förekommande brytare.

Mätning och kommunikation

Mätning och kommunikation

Många kunder ställer idag krav på förfinade lösningar förutom ren strömfördelning. Vi erbjuder därför funktioner som energimätning av utgående grupper, nätanalys, jordfelsövervakning, larmhantering, ljusbågsvakter och fjärrstyrning via en styrsystemnod eller Bus-lösning. Med dagens moderna effektbrytare, multiinstrument och reläskydd utökas också möjligheten att på ett enkelt och billigt sätt få total överblick över sin elanläggning var man än befinner sig via webbaserade funktioner.

Indelning

Indelning

Med Holtab-CMS erhålls valfri indelning från FORM 1 till 4, och därmed optimal person- och driftsäkerhet helt enligt IEC/EN 61439 och kundens önskemål. Efter installation och drifttagning av lågspänningsställverket är det möjligt att göra visuell inspektion samt termografering av skenförband.

Tester och certifieringar

Tester och certifieringar

CUBIC lägger vikt på såväl drift- som personsäkerhet och utför därför löpande ytterligare tester som marknaden efterfrågar, såsom jordbävnings-, chock- och ljusbågsprov. CUBIC:s produkter är testade och/eller typgodkända av världens mest erkända certifieringsinstitut.

Teknisk data

Material Elektrogalvaniserad/järnfosfaterad stålplåt
Färg Ljus grå RAL 7035 pulverlackerat 60–80 μm
Skensystem System 225, 2000 och 7000
Systemjordning TN-C, TN-S, TN-C-S, TT och IT
Inre indelning FORM 1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b och FORM 4 typ 1–7
Multi Drawer Upp till 630 A/220 kW AC3, Icc upp till 120 kA
Elektromagnetisk kompabilitet EMC miljö 1, 2 och # 1 och 2
Design verification Enligt IEC/EN 61439-2
Märkström Upp till 8750 A
Spänningssäkerhet 3,5 kV
Märkkorttidsström Upp till 120 kA 1s
Märkstötström Upp till 264 kA
Isolationsmärkspänning 1000 V AC
Märkdriftspänning Upp till 1000 V, 50 Hz
Kapslingsklass Upp till IP54
Vibrationstest 2 G i frekvensområdet 2,5–500 Hz i tre riktningar
Chocktest 30 G i 12,5 ms i sex riktningar
Seismiskt test Jordbävningsprov utfört med biaxiala horisontella och vertikala multifrekvensrörelser
Ljusbågsprov ”Type B assembly”, enligt IEC 61641 samt AS/NZS 3439.1
Ytbehandling Tropikkammartest ISO 6270, klass C2 hög enligt ISO 12944