× Close languages

Nätstationer i betong

Det finns många tillfällen och miljöer där en nätstation i betong är att föredra. I stadsmiljöer kan det finnas såväl estetiska som byggtekniska krav, eller trafikaspekter, som gör att en hållfastare byggnad passar bättre.

Produktkvalitet

Nätstationerna i betong är uppbyggda och består av prefabricerade betongelement. Kvalitetskontroll i produktionsprocessen av betongelementen sker genom kontroll av en oberoende certifierande aktör.

Personsäkerhet

Våra nätstationer är konstruerade med högsta prioritet på personsäkerhet där generösa utrymmen och väl beprövad teknik möjliggör en säker produkt. Stationerna har provats enligt IEC62271-202 typ A och B för att säkerställa ljusbågssäkerhet.

Inom- och utomhus

Betongstationerna kan levereras i två olika utföranden, utomhus- resp inomhusbetjänade. De har som standard ett tak med tre graders lutning och taket kan fås i ett antal utförande.

Mellanspänning
Mellanspänning

Alternativa lösningar för 12 - 36 kV

Transformator
Transformator

Standard upp till 1600 kVA eller kundanpassat

Stationstyper
Stationstyper

Finns i utförande för inom- och utomhus

Kundanpassat
Kundanpassat

Fasad och tak i olika utföranden

Smart nätstation
Smart nätstation

Framtidssäkrade tillval för mätning, automation och information

Plug and play
Plug and play

Industriellt byggande i fabrik inkl test av skarp driftmiljö innan leverans