× Close languages

Energioptimering och digitalisering – ett paradigmskifte

Energioptimering och digitalisering – ett paradigmskifte

Holtabs strategi- och affärsutvecklingschef Peter Ackebjer är en av många i branschen som blickar framåt kring de möjligheter som morgondagens energinät för med sig. För det är en historisk förändring vi befinner oss i.

Energiomställningen involverar alla delar av vårt samhälle och regeringen har infört en nationell strategi för elektrifiering (elektrifieringsstrategin). Vilken innebär en trygg, konkurrenskraftig och hållbar elförsörjning för en historisk klimatomställning. Detta driver på behovet av tillförlitlig energi och nya tekniklösningar och omfattar allt från kraftelektronik och ny teknik till nya produkter och tjänster.

Med elektrifieringen optimeras energiförbrukningen, effekttoppar kapas och framför allt skapas förutsättningar för ett aktivt energisystem.

 

”Motor i energiomställningen”

– Från Holtabs sida är det oerhört viktigt att följa utvecklingen och att ta dialogen med våra kunder och branschen i stort. Vi är en viktig motor i energiomställningen med såväl kunskap som produkter som kan skalas upp på en föränderlig marknad, säger Peter Ackebjer.

Peter menar att man kan prata om ny teknik, nya produkter och nya tjänster var för sig men att de också är starkt sammanlänkade. Den nya tekniken skapar möjligheter för nya produkter och lösningar, medan användarbehovet framför allt också driver utvecklingen av nytt tjänsteinnehåll.

– Redan idag finns det massor av bra lösningar och elmarknaden går från storskalig och produktorienterad till att bli mer lokal och tjänsteorienterad.

Det är i denna miljö som Holtab är med och möjliggör transformationen och utvecklingen. Bolagets mål är att vara den naturliga samarbetspartnern för hur elektrifieringen möjliggör energiomställningen av samhället.

– Vi ska vara en kunskapsbank för att hjälpa våra kunder att själva kunna göra rätt kravspecifikationer, men också möta deras behov med rätt produkter och tjänster. Vi ska göra detta i äkta Holtab-anda – i dialoger och i samarbeten.

 

Framtidssäkra lösningar

Holtabs produkter, som används i olika applikationer i elnätet, utvecklas kontinuerligt och nya tekniklösningar införs. För att skapa kundtrygghet byggs lösningarna med stor andel beprövad teknik, dock utan att tumma på nytänkande och innovation. Det finns även goda möjligheter för produkten att utvecklas och växa med ytterligare teknik i framtiden.

– Det är naturligtvis helt avgörande att vi kan erbjuda en tillförlitlig och driftsäker teknik, men lika viktigt är att det är förberett för att kunna addera morgondagens behov. Lösningen finns klar och har inbyggda funktioner för ökad kontroll, övervakning, mätning och styrning.

 

Efterfrågan ökar

Enligt Peter Ackebjer kommer efterfrågan kring mer teknik och lösningar för styrning och effektivisering av energiförbrukningen att öka. Han tror att investeringen i egna elproduktionsanläggningar kommer att öka, likaså lösningar för lagring av energi.

För att kunna hjälpa kunden med sin energioptimering på bästa sätt har vi på Holtab testat lösningar för digitalisering i vår egen verksamhet. På så sätt har vi fått både viktig system- och teknikkunskap samt verktyg för att kunna nå några av bolagets egna hållbarhetsmål.

– För att klara klimatutmaningen är den datadrivna energioptimeringen en viktig faktor och vi tror inte att det kommer ta särskilt lång tid innan digitaliseringen är praxis, säger han.

 

Utmaningar för teknisk design

Det finns ett antal nyckelbegrepp som Holtabs strategi- och affärsutvecklingschef återkommer till. Designen av produkterna ska vara modulär, flexibel, skalbar, framtidssäker och värdeskapande.

– Kunderna kan förvänta sig att tillämpningarna blir både hållbara och kostnadseffektiva över en längre livslängd. Jag brukar prata om nya nätstationer och retrofit som de viktigaste komponenterna i denna process, konstaterar Peter.

Han utvecklar resonemanget genom att påpeka att det oftast finns ett basbehov när det kommer till nätstationens funktionalitet.

– Nu behöver man kunna göra automatiska omkopplingar i nätet, kanske gör kundstruktur att man måste få koll på effektflöden och då måste nya funktioner adderas. Med de digitala lösningarna är allt redan förberett för detta.

 

Produkter måste kunna skalas upp

Tack vare möjligheten för övervakning, mätning och styrning som Holtab erbjuder, som också kan växa med kundens behov, behöver ingen större extra investering i nya stationer göras. Vi ska enkelt kunna skala upp en station allt eftersom kundkraven ökar. För att möjliggöra ökad funktionalitet under livslängden och retrofit av stationerna krävs planering och genomtänkta kravspecifikationer å ena sidan, en standardiserad och modulär produktportfölj å andra sidan.

– Våra produkter ska hålla i minst 40 år därför har vi perspektivet att de måste kunna skalas upp. Våra kunder betalar inget extra för det här. Att leverera stationer som är utvecklingsoptimerade för framtiden ser vi som en naturlig del av vårt erbjudande.

 

Nätautomation
natautomation_holtab

 

Så får vi ihop helheten

Man kan se möjligheterna från olika perspektiv men en gemensam nämnare är att de samverkar. Det ena perspektivet handlar om att hantera tekniska förändringar inom nätstrukturen och ökade krav på effektivitet och säkerhet. Det andra perspektivet är att kunderna förväntas bli mer aktiva och styra sin egen förbrukning och nyttjandegrad.

– Vi måste tänka helhet hela vägen och ta fram optimerade lösningar utifrån nätstationens funktion i elnätet såväl idag som i morgon. Det går absolut inte att bygga in gammal teknik som inte kan anpassas till nya förutsättningar, säger Peter Ackebjer.

Han summerar att allt handlar om att använda beprövad teknik och att hitta värdeskapande lösningar som är framtidssäkrade men också att våga lyfta in ny teknik där den skapar ett tydligt kundvärde.

Vill du veta mer kontakta

Peter Ackebjer

Peter Ackebjer

Strategi- och affärsutvecklingschef

070-825 30 30

peter.ackebjer@holtab.se

Fler Branschnyheter