× Close languages

Holtab del av unik satsning på spårvagnsnät i Lund

Holtab del av unik satsning på spårvagnsnät i Lund

Lund blir snart den fjärde svenska staden med ett spårvägsnät. Holtab finns med i bygget och levererar likriktarstationer. 

– Den 16 augusti 2020 ska trafiken dra igång. Spårvagnssatsningen är ett av flera sätt för att få fler att åka kollektivt och samtidigt bidra till en klimatklok stadsutveckling, säger Tobias Fäldt som är projektledare på Holtab.

Lunds kommun har satsat på att den framväxande stadsdelen Brunnshög, där forskningsanläggningarna MAX IV och ESS byggs, ska vara bilsnål och då har spårvagnen en viktig roll.


”Många fördelar med prefabricerat”
Elteknikföretaget Eitech fick uppdraget att leverera fem likriktarstationer som matar det nya spårvägsnätet med kraft. Deras partner i arbetet med att ta fram stationerna blev Holtab som de tidigare samarbetat med framgångsrikt.

De fem stationerna fick en kapacitet om vardera 1MW och utrustades bland annat med 11 kV trefasställverk, likriktaraggregat, 750 V likströmsställverk samt skydds-, kontroll- och hjälpkraftutrustning.

De färdigställdes i Holtabs fabrik i Tingsryd innan de levererades till Lund.

– Vi har upptäckt många fördelar med att färdigställa stationsanläggningarna i Holtabs verkstad, berättar Karl-Jörgen Mathiasson, som är enhetschef för Infra Kraft på Eitech Engineering.

– För det första blir det hög kvalitet eftersom det blir en industriell produktion i verkstadsmiljö. Dessutom ger det kort tid på anläggningsplatsen och skapar minimalt med störningar för andra entreprenörer som är verksamma på samma anläggningsplats, fortsätter han.

 

Tätt samarbete
Från Eitechs sida framhåller man också fördelarna med att kunna utföra funktionstester i Holtabs verkstad när stationen är monterad och färdig.

– Det har underlättat för oss att kunna säkerställa att anläggningen är fullt fungerande innan den transporteras till anläggningsplatsen, säger han.

– Vi har haft ett tätt samarbete under projektets gång och vi har kunnat se resultat snabbt, säger Tobias Fäldt.

Stationerna fick en perforerad, lackerad plåt som ytskikt. Det för att fungera som klätterställning för växter.

– Faktum är att det blev så pass snyggt att det är oklart om det faktiskt kommer att användas för växter, säger Tobias.

 

Utmaning

Eitech efterfrågade fem likriktarstationer som kunde mata det nya spårvägsnätet i Lund med elkraft. Stationerna skulle omvandla trefas växelspänning till likspänning och skulle bland annat vara utrustade med skydds-, kontroll- och hjälpkraftutrustning.

Lösning

Holtab byggde fem kompakta likriktarstationer med hög kvalitet i fabriken i Tingsryd som sedan levererades till anläggningsplatsen i Lund. Fyra av stationerna hade samma dimension (8,75 meter långa och 3,7 meter breda) och på platsen kopplades de mot varandra i en ring. En station, den som kopplades mot elnätet i Lund, var 11,15 meter lång och 3,7 meter bred.

Resultat

Holtab kunde kostnadseffektivt leverera en högkvalitativ produkt som hade funktionstestats i verkstadsmiljö innan den kom till anläggningsplatsen. Enligt tidplanen ska spårvagnsnätet i Lund stå färdig under våren 2019, sedan väntar det en tid med testkörning av fordonen. Skånetrafiken räknar med trafikstart under 2020.

Vill du veta mer kontakta

Tobias Fäldt

Tobias Fäldt

0477-550 97

tobias.faldt@holtab.se

Fler Branschnyheter, Holtab, Referenser