× Close languages

"Vi delar gärna med oss av vår emobility-expertis"

Inom transportsektorn går utvecklingen med elektrifierade fordon fort. År 2022 blev ett historisk år med rekordstor ökning av antalet eldrivna bilar och lastbilar.
– Det sker en e-revolution just nu, säger Carl-Fredrik Gyllenhammar, ansvarig för Holtabs satsning på elektrifierade transporter, emobility. 

Holtab arbetar i flera projekt med ledande varumärken så att fler eldrivna fordon kan rulla på de svenska vägarna. Laddinfrastruktur efterfrågas bland annat av byggvaruhus, livsmedelsbutiker, bussföretag och biltillverkare. Även mackkedjor önskar mer laddning när affärsmodellen ställs om från flytande bränsle till elladdning. 

– Att elektrifiera transport- och fordonsindustrin är väsentligt för att vi ska lyckas ställa om mot ett mer hållbart samhälle. Vi på Holtab är stolta över den kunskap vi besitter när det kommer till laddinfrastruktur för elfordon, säger Carl-Fredrik Gyllenhammar. 

Förutom kommersiella projekt är Holtab även involverade i mer innovationsinriktade projekt, exempelvis med fartyg som drivs med el.

Vill du veta mer om vad vi kan erbjuda dig inom emobility?

Läs mer om Holtabs lösningar >>

 

Holtab erbjuder både att bygga och utrusta nätstationen men också markarbeten och andra förberedelser på sajten. Vi installerar och kör igång stationen när den finns på plats och kan även hjälpa till med service och framtida moderniseringar.

 

Stor efterfrågan

Holtabs nätstationer är centrala i laddsajter. Det är genom nätstationen som sajten får tillgång till högspänningsnätet. Att kunna nätbolagens olika lösningar och tillämpningar är viktig för att på ett så smidigt sätt som möjligt anlägga en bra sajt. 

– Vi har kunder med olika kunskapsnivå. En del vet en hel del om att bygga laddstationer men många uppskattar att de inte behöver så mycket kunskap inom el utan att vi kan vägleda. Vi har stor erfarenhet av att jobba med nätbolagen och vet vad som gäller inom branschen, säger Carl-Fredrik Gyllenhammar hos Holtab. 

Holtab upplever en rekordstor efterfrågan på sina produkter och tjänster. Det finns inga tecken på avmattning. 

– Jag får ibland flera samtal om dagen med intressenter som vill bygga laddsajter. Många av dem vill att vi tar ett helhetsansvar för att ta fram en hållbar lösning.

 

Hållbara tips

Holtab erbjuder både att bygga och utrusta nätstationen men också markarbeten och andra förberedelser på sajten. Holtab installerar och kör igång stationen när den är på plats och efteråt finns vi tillgängliga för eventuella serviceärenden samt framtida moderniseringar. 

– Vi jobbar nära våra kunder och tror på ett långsiktigt arbete. Vi vet vad som krävs för att få ihop en laddsajt med en passande produkt. 

Vad ger du för tips till potentiella och nuvarande kunder inom emobility?
– Var proaktiv och tänk långt framåt. Gör det inte för smått, utvecklingen mot fler laddfordon sker rasande fort. Räkna med att det tar ett tag att få laddinfrastruktur på plats. Det handlar bland annat om leveranstider, tillstånd och markupplåtelseavtal. Vi erbjuder så kallade dubbelstationer vilket innebär att kunden lätt kan installera ytterligare en nätstation om man behöver expandera senare. Det ger dem ökade möjligheter, säger Carl-Fredrik Gyllenhammar.

 

 

Fakta:

  • Transportsektorn elektrifierades i rekordtakt under 2022. Totalt rullar nu 450 000 laddbara fordon på vägarna i Sverige, enligt branschorganisationen Power Circle.
  • Under 2022 har utbyggnaden av publik laddning ökat, men inte i samma takt som de laddbara fordonen. Antalet publika laddpunkter ökade med 27 %, det innebär 3 882 nya laddpunkter, vilket är en större utbyggnad än något tidigare år.
  • Holtab är en del av Power Circle som arbetar med att utforska och driva elektrifieringens framtidsfrågor. Power Circle samlar cirka 100 företag inom energibranschen. 

 

Vill du veta mer kontakta

Carl-Fredrik Gyllenhammar

Carl-Fredrik Gyllenhammar

Spårtrafik • Emobility

073-232 78 48

carl-fredrik.gyllenhammar@holtab.se

Fler Branschnyheter, Holtab