× Close languages

Så jobbar vi

Det är många byggstenar som ger Holtab styrka. Grunden är vårt löfte som står tillsammans med vårt varumärke – kunskap, service och samarbete. Det är med detta som utgångspunkt vår kedja från start till leverans och uppföljning utförs.

Kundmötet

Kundmötet

Allt vi gör bygger på kunskap. För att ligga steget före strävar vi alltid efter ökad specialistkunskap och det skaffar vi genom kompetensutveckling och att ha en kundanpassad inställning till våra uppdrag. Vi lär våra partners det vi kan, och de lär oss på motsvarande sätt. Det är i dialogen och kundmötet som den bästa grunden för samarbetet läggs.
Designfasen

Designfasen

Hög service är en viktig del i vårt erbjudande. Det betyder att vi svarar upp till våra kunders behov och krav så långt det är möjligt och rimligt. Att vi utvecklar och producerar produkterna enligt våra kunders specifika önskemål gör att vi kan finna det unika i varje lösning. Det är inte bara tekniken som kan anpassas utan även utseendet exteriört och interiört. Vi samarbetar med arkitekter och byggföretag för att kunna leverera så smakfulla och ändamålsenliga lösningar som möjligt. Utformning, färgval, ytbeklädnad mm är i stort sett obegränsade.
Produktionsprocessen

Produktionsprocessen

Vårt sätt att arbeta med prefabricerade lösningar i industriell miljö är unikt. Genom att vi är oberoende i valet av teknik och kan montera in olika fabrikat av elkraftsprodukter i alla våra produkter skapas en stor flexibilitet och kvalitetsgaranti. Den industriella miljön ger också unika möjligheter under konfiguration och testfasen, då vi kan kontrollera varje enskild produkt direkt mot våra kunders skarpa driftmiljö innan leverans. Genom att leverera en komplett testad produkt minskas mängden av arbetsinsatser och risktillfällen ute på fältet.
Leveransen

Leveransen

Med våra prefabricerade lösningar blir det en snabb driftsättning. Produkterna är kompletta och klara för omedelbar drift, helst ska det bara vara att plugga in. Vid leverans placeras de på avtalat och ändamålsenligt underlag, och handlar det om en större leverans kan stationerna komma i delar och då ansvarar vi för montaget.
Morgondagens möjligheter

Morgondagens möjligheter

Som ett sista led genom vår arbetsprocess kommer uppföljning av projekten, liksom att ständigt utveckla nya lösningar för kommande tider. Vår bransch befinner sig i förändring där införandet av smarta elnät i det svenska energisystemet är en kontinuerlig förbättringsprocess. I denna process tar vi en aktiv roll och blir ett nav i utvecklingen av morgondagens elnät.