× Close languages

VÅR VÄRDEGRUND

Vi är stolta över vår företagskultur som präglas av våra kärnvärden kunskap, service och samarbete. Vi gör vårt bästa, vi tar ansvar och vi fortsätter att utveckla både oss själva och därmed företaget. Så skapar vi tillsammans ett företag i världsklass.

Kunskap

Kunskap

Allt vi gör bygger på kunskap. Vi har en unik samlad kompetens i Holtab men vi når inte världsklass med enbart erfarenhet. För att ligga steget före strävar vi alltid efter ökad specialistkunskap. Den skaffar vi genom att satsa på kompetensutveckling. 

Service

Service

Service i alla de former, det är en viktig del av vårt erbjudande. Service betyder att vi svarar upp till våra kunders behov och krav, så långt det är möjligt och rimligt. Vi har samma positiva serviceinställning inom företaget.

Samarbete

Samarbete

Vi glömmer aldrig att vi har gemensamma mål, som vi arbetar för att nå. Därför är det naturligt för oss att hjälpa varandra. Vår vilja att samarbeta gäller även i relationerna med våra kunder och partners. Det tjänar båda parter på.

Vårt löfte

Vårt löfte

Grunden i Holtab är det löfte som står under vår logotyp: kunskap, service och samarbete. Det ska kunderna alltid veta att de kan förvänta sig av oss. Slutmålet, nöjda kunder, börjar hos oss själva. Men vi tar också hjälp av skickliga partners, vi utvecklar våra processer, vår kommunikation och värnar om god miljö, hälsa och säkerhet.

Vi är

Holtab

På Holtab jobbar cirka 190 medarbetare som bestämt sig för att bli bäst. Vår kultur präglas av öppenhet, förståelse för kundens affär och en vilja att ständigt utvecklas – tillsammans! Det kallar vi för bra medarbetarskap. Vårt arbete underlättas även av att vi har bra ledare och effektiva processer. I stället för tjocka regelverk väljer vi att arbeta med ”frihet under ansvar” och genom att hjälpas åt.