× Close languages

Smarta elnät

Smarta elnät leder till ett intelligentare energisamhälle, där morgondagens elsystem samordnar metoder, information och beteenden hos alla anslutna användare. Till detta krävs lösningar som kan mäta, övervaka, kontrollera och styra elleveranserna på ett smart sätt.

Ett smartare elnät behöver nya lösningar som överför elen så effektivt som möjligt.

Ett smartare elnät behöver nya lösningar som överför elen så effektivt som möjligt.

Upptäck avbrott och brister omedelbart

En stor fördel med den kontinuerliga övervakningen är att avbrott i nätet aldrig kommer som en överraskning. Man ligger steget före och kan vidta åtgärder innan större problem uppstår.

Kontrollera stationens status och kvalitet

Genom att investera i utökad mätning erbjuds full kontroll över drift- och elkvaliteten. Då är det enkelt att agera och avbrott kan förebyggas.

Optimera driften med avancerad teknik

Smarta elnät har en inbyggd intelligens och högre grad av mätning, övervakning och styrning. Att det också finns ett inbyggt miljötänk gör lösningarna ännu mer framtidsorienterade.

Så ska vi klara morgondagens krav

Så ska vi klara morgondagens krav

Omvandlingen av energisystemen betyder att förnybara energislag ökar, koldioxidutsläpp minskar och den enskilda individen får en aktivare roll. Systemet som nu växer fram baserar sig på ökade automatiserade flöden och smartare informationshantering.
Enkelhet i uppgradering av funktionalitet

Enkelhet i uppgradering av funktionalitet

Vi erbjuder kompletta lösningar från ledande leverantörer inom nätautomation. Grunden är att man bestyckar med en centralenhet typ RTU/PLC och erforderligt antal I/O, indikatorer, typ av fjärrkommunikation och den strömförsörjning/UPS som just du har behov av. Allt är programmerat och klart. Detta gör det möjligt att implementera en lösning för nätstationsautomation till låg kostnad och med förberedd kommunikation mellan nätstationen och t ex SCADA-systemet.
Förnybart lokalt energisamhälle

Förnybart lokalt energisamhälle

Hitta din lösning ihop med oss

Lars-Erik Skans

Lars-Erik Skans

Energidistribution

0477-550 56

lars-erik.skans@holtab.se

Peter Ackebjer

Peter Ackebjer

Strategi och affärsutveckling

070-825 30 30

peter.ackebjer@holtab.se

Ebbe Klarskov

Ebbe Klarskov

Danmark

+45 30 702 839

ebbe.klarskov@holtab.dk

Mika Nieminen

Mika Nieminen

Finland

+358 40 024 40 08

mika.nieminen@holtab.fi