× Close languages

Smarta elnät

Smarta elnät leder till ett intelligentare energisamhälle, där morgondagens elsystem samordnar metoder, information och beteenden hos alla anslutna användare. Till detta krävs lösningar som kan mäta, övervaka, kontrollera och styra elleveranserna på ett smart sätt.

Ett smartare elnät behöver nya lösningar som överför elen så effektivt som möjligt.

Ett smartare elnät behöver nya lösningar som överför elen så effektivt som möjligt.

Upptäck avbrott och brister omedelbart

En stor fördel med den kontinuerliga övervakningen är att avbrott i nätet aldrig kommer som en överraskning. Man ligger steget före och kan vidta åtgärder innan större problem uppstår.

Kontrollera stationens status och kvalitet

Genom att investera i utökad mätning erbjuds full kontroll över drift- och elkvaliteten. Då är det enkelt att agera och avbrott kan förebyggas.

Optimera driften med avancerad teknik

Smarta elnät har en inbyggd intelligens och högre grad av mätning, övervakning och styrning. Att det också finns ett inbyggt miljötänk gör lösningarna ännu mer framtidsorienterade.

Förnybart lokalt energisamhälle

Förnybart lokalt energisamhälle

Hitta din lösning ihop med oss

Lars-Erik Skans

Lars-Erik Skans

Energidistribution

070-397 09 20

lars-erik.skans@holtab.se

Andreas Öberg

Andreas Öberg

Energidistribution, Norra Sverige

073-145 12 19

andreas.oberg@holtab.se

Michael Martinsson

Michael Martinsson

Energidistribution • Smarta elnät

070-640 03 13

michael.martinsson@holtab.se

Ebbe Klarskov

Ebbe Klarskov

Danmark

+45 30 702 839

ebbe.klarskov@holtab.dk

Mika Nieminen

Mika Nieminen

Finland

+358 40 024 40 08

mika.nieminen@holtab.fi