× Close languages

Infrastruktur

En säker elförsörjning bär upp ett samhälles viktiga kommunikationsfunktioner. I alla infrastrukturprojekt är därför frågorna kring el, signal och tele av central betydelse. Vi är väl förtrogna med de högt ställda krav som väg- och spårbunden trafik kräver, och är en mångårig samarbetspartner till väg- och järnvägsentreprenörer, spårägare och infrastrukturkonsulter.

Med flera framgångsrika och uppmärksammade projekt bakom oss, och med hög branschkunskap, kan vi bistå med allt från planering till färdig produkt.

Med flera framgångsrika och uppmärksammade projekt bakom oss, och med hög branschkunskap, kan vi bistå med allt från planering till färdig produkt.

Nyckelfärdigt

Med kundanpassade lösningar är vi specialister på infraprojekt där transformatorstationer och teknikhus ska levereras. Produkterna prefabriceras och testas i vår fabrik i Tingsryd och det industriella byggandet säkrar kvalitet och ger tids- och miljöbesparingar.

Lösningsorienterade

I grunden tillhandahåller vi en standardlösning, men som anpassas och justeras efter specifika önskemål. Vi är helt fabrikatsoberoende, vilket innebär att våra ingenjörer kan skapa de bästa lösningarna för varje enskilt uppdrag.

Kostnadseffektivt

Med kundanpassade lösningar är vi specialister på teknikhus. De konstrueras, produceras, provas och besiktigas på vår fabrik i Tingsryd innan de levereras. Jämfört med att bygga en motsvarande anläggning på plats är detta mycket mer effektivt.

Teknikhus till Citybanan i Stockholm

Teknikhus till Citybanan i Stockholm

Hitta din lösning ihop med oss

Mattias Hansson

Mattias Hansson

Spårtrafik • Emobility • Förnybar energi

072-394 50 13

mattias.hansson@holtab.se

Carl-Fredrik Gyllenhammar

Carl-Fredrik Gyllenhammar

Spårtrafik • Emobility

073-232 78 48

carl-fredrik.gyllenhammar@holtab.se

Ebbe Klarskov

Ebbe Klarskov

Danmark

+45 30 702 839

ebbe.klarskov@holtab.dk

Mika Nieminen

Mika Nieminen

Finland

+358 40 024 40 08

mika.nieminen@holtab.fi