× Close languages

Lågspänningsfördelning

Våra lågspänningsställverk finns i ett flertal beprövade utföranden som erbjuder lösningar för alla typer av installationer.

Brett sortiment

Behoven av lågspänningsställverk kan vara väldigt kundindividuellt och därför har vi utvecklat en lång rad alternativa upplägg. Vi har huvud- och fördelningsställverk och lösningar som passar vid allt från tyngre industrier till servisställverk och distributionscentraler.

Drift- och personsäkerhet

Lågspänningsställverken är av mycket hög kvalitet och är testade enligt IEC/EN 60439-1 och kan även verifieras enligt IEC/EN 61439-2. Efter önskemål utför vi också kompletterande person- och driftsäkerhetstester.

Flexibelt moduluppbyggt

Våra moduluppbyggda och moderna lågspänningsställverk erbjuder full frihet vid val av elektriska komponenter. Dessutom ges en stor flexibilitet när det gäller bredd, höjd och djup, vilket innebär att ställverken helt kan anpassas till uppställningsplatsen. Kännetecknande för dessa är modern teknik och hög flexibilitet.

Servisställverk typ HMS eller CMS

Servisställverk typ HMS eller CMS

Morgondagens

Möjligheter

Vi förbereder våra produkter för att möta utmaningar och möjligheter med det smarta elnätet.