× Close languagesVi är en aktiv samarbetspartner till Academy of Music & Business med syfte att stödja deras verksamhet. Men också för att få kunskap om, och ge tillbaka kunskap till, Sveriges blivande entreprenörer.

Academy of Music & Business

Academy of Music & Business

AMB bedrivs lokalt på vår hemort Tingsryd och är en unik musik- och affärsrelaterad spetsutbildning. Den startades hösten 2013 av skolans rektor Magnus Lundin och Andreas Carlsson, bl a känd från TV4s Idol där han medverkade i juryn ett antal säsonger. Målet med utbildningen är att lära eleven att applicera ett pragmatiskt tänkande på sin egen kreativitet, att förstå värdet av att bygga varumärken, att ha kunskap om immaterialrätt och att i stort lära sig första förutsättningar i kulturklimatet.