× Close languages

Lågspänningsställverk HMS

Holtab Modular Switchboard

HMS, som står för Holtab Modular Switchboard, är moduluppbyggt och erbjuder full frihet vid val av elektriska komponenter. Dessutom ges en stor flexibilitet när det gäller bredd, höjd och djup, vilket innebär att ställverken helt kan anpassas till uppställningsplatsen.

Drift- och personsäkerhet

Lågspänningsställverken är av mycket hög kvalitet och är testade enligt IEC/EN 60439-1 och kan även verifieras enligt IEC/EN 61439-2. Naturligtvis utför vi också kompletterande person- och driftsäkerhetstester helt efter våra kunders önskemål.

EMF-lågstrålande

HMS-ställverket finns även i EMF-utförande som med fördel kan användas där kraven på låga magnetfält är höga. Den här versionen genererar mindre än fem procent av magnetfälten vid jämförelse med standardmodellerna på marknaden.

Utökad flexibilitet

Utökad flexibilitet

Flexibiliteten hos HMS gör att du i stort sett kan utforma ditt ställverk efter de fysiska förutsättningar som gäller i ett befintligt utrymme eller efter olika önskemål om ingående komponenter och apparater.

Teknisk data Holtab HMS

Som standard bygger vi listställverk med följande fabrikat: Kabeldon, CEWE, Fastline, Slimline och DIN.

Ställverken kan förses med utgående grupper av typ:

  • Säkringslastfrånskiljare, säkringsstorlek 000-3
  • Säkringslastbrytare, säkringsstorlek 000-3
  • Lastbrytare, 400–630 A
  • Effektbrytare, 125–1600 A
Isolationsmärkspänning Ui 1000 V
Märkspänning Ue 690 V, 50 Hz
Belastningsförmåga 400-3200 A

Specifikation Holtab HMS

Kapsling
Kapsling

Standardmått

Kapsling
Kapsling

Kombinerat utförande

Anslutningar
Anslutningar

Kan fås i olika utföranden:
• Anslutning över
• Anslutning bak
• Anslutning under

Tillbehör
Tillbehör

• Extra djup kapsling • Överskåp • Förhöjd sockel • Frontplåt • Täckt baksida

EMF-reducerade ställverk

EMF-reducerade ställverk

Vi har utvecklat EMF-reducerade ställverk avsedda att placeras i byggnader där kraven på låga magnetfält är särskilt höga. Våra lågstrålande ställverk har modifierats så att de genererar mindre än fem procent av magnetfälten i jämförelse med marknadens standardmodeller.

Servisställverk typ HMS eller CMS – detta är skillnaden

Servisställverk typ HMS eller CMS – detta är skillnaden