× Close languages

Inomhusbetjänad station

Produktkvalitet

Nätstationerna i betong är uppbyggda och består av prefabricerade betongelement. Kvalitetskontroll i produktionsprocessen av betongelementen sker genom kontroll av en oberoende certifierande aktör.

Personsäkerhet

Våra nätstationer är konstruerade med högsta prioritet på personsäkerhet där generösa utrymmen och väl beprövad teknik möjliggör en säker produkt. Stationerna uppfyller gällande standard IEC 62271-202.

Installationsgolv

Med våra inomhusbetjänade betongstationer erbjuder vi lösningar med eller utan installationsgolv. Stationerna erbjuder en flexibel och användarvänlig installation av kablar.

Mellanspänning
Mellanspänning

Alternativa lösningar för 12-36 kV

Transformator
Transformator

Standard upp till 1600 kVA eller kundanpassat

Fasad och tak
Fasad och tak

Fasad och tak kan fås i olika utföranden

Kundanpassat
Kundanpassat

Skräddarsydda lösningar helt efter kundkrav

Smart nätstation
Smart nätstation

Framtidssäkrade tillval för mätning, automation och information

Plug and play
Plug and play

Industriellt byggande i fabrik inkl test av skarp driftmiljö innan leverans

Nätstationsutförande

Nätstationsutförande

  • RMU mellanspänningsställverk enligt kundönskemål.
  • Lågspänningsställverk av typen Holtab HMS eller Holtab CMS med kundanpassad utrustning.
  • Fasad och tak kan erbjudas i många olika utföranden.
  • Med eller utan installationsgolv.
  • Flexibel och användarvänlig installation av kablar.

Kundanpassningar

Fasadutföranden
Fasadutföranden

Transformatorstationerna i betong tillverkas av prefabricerade väggelement. Fasaden kan fås ströpplad, borstad, slät, frilagd, träriven, eller med träpanelsimitation.

Tak
Tak

Stationerna har som standard ett tak med tre graders lutning. Taket kan fås i ett antal utförande, exempelvis med 16 graders sadeltak där taket gjuts mot en matris som efterliknar takpannor.