× Close languages

Installation och entreprenad på site

Vår satsning på installation och entreprenad innebär att vi kan följa din produkt även efter att den lämnat vår fabrik.
Vi erbjuder allt från markarbeten till provning, drifttagning och montage på site.

Helhetspartner
– hela vägen

Med över 45 års erfarenhet i ryggen kan vi erbjuda en helhetslösning där vi håller ihop projektet genom hela processen. Ingen uppgift är för liten eller för stor – vi tar ansvar hela vägen. 

Skräddarsydda lösningar

Tillsammans med våra kunder inom energi, industri och infrastruktur skapar vi samhällsviktiga helhetslösningar för kraftöverföring. Allt som allt gör det oss till en stark partner som kan skräddarsy lösningar efter dina behov.

Personlig
kontakt

Hos oss är kontaktvägarna enkla och beslutsvägarna snabba. Vår målsättning: Ett värdeskapande samarbete och bästa möjliga lösning för dig som är kund. 

Installation och montage
Installation och montage

Markarbeten <br>på site
Markarbeten
på site

Hus- och byggnadsarbeten
Hus- och byggnadsarbeten

Rivning av gammal anläggning
Rivning av gammal anläggning

Provning och funktionskontroll
Provning och funktionskontroll

Drifttagning <br>på site
Drifttagning
på site

Kompletta kraftanläggningar

Kompletta kraftanläggningar

Vi har möjlighet att på plats bygga din kompletta kraftanläggning. Vi är specialiserade på att utföra ombyggnationer av befintliga nätstationer – vårt fokus är att alltid leverera kundanpassade och driftsäkra anläggningar som uppfyller gällande krav.

Vi kan bland annat hjälpa till med:

 • Komplett installation och montering på plats av ny utrustning
 • Låg- och mellanspänningsställverk
 • Transformatorer
 • Relä- och kontrollprodukter
 • Mark- och grundläggningsarbeten
 • Hus- och byggnadsarbeten
 • Rivning av gammal anläggning 
 • Provning/funktionskontroll
 • Drifttagning inklusive relä och kontroll
Kompletterande arbeten och montage

Kompletterande arbeten och montage

Vi erbjuder kompletterande montage till våra samtliga produkter. Arbeten som inte lämpar sig att utföra i fabrik gör vi istället på site och ser därmed till att produkten som levereras är klar för drifttagning. 

Vi kan bland annat hjälpa till med:

 • Montage av anläggningsdelar på site, till exempel entrétak, hängrännor och stuprör, exteriör utformning
 • Mekanisk dockning av stationer
 • Mekaniskt montage och uppställning av produkter på site
 • Anslutning av jordlina, åskskydd på site
 • Provning/funktionskontroll i fabrik och/eller på site
 • Drifttagning inklusive relä och kontroll

morgondagens

möjligheter

Vi förbereder våra produkter för att möta utmaningar och möjligheter med det smarta elnätet.