× Close languages

För en hållbar morgondag

Vi vill vara en drivande kraft för att skapa ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart samhälle. Det handlar om allt ifrån att erbjuda de bästa lösningarna för våra kunder till att minimera vår egen miljöpåverkan. Här berättar vi mer.

Ett hållbart samhälle

Tillsammans med våra kunder och partners skapar vi lösningar för att uppnå ett mer hållbart samhälle. Våra produkter och tjänster bidrar till den pågående klimat- och energiomställningen.

Ett hållbart Holtab

Vi ser hållbarhet som en avgörande faktor för att bygga ett framgångsrikt företag nu och i framtiden. Vi jobbar exempelvis för att vara en attraktiv arbetsplats där våra medarbetare trivs och utvecklas.

Hållbarhet skapar

Hållbarhet skapar

vi tillsammans

"Hållbarhet står på världens agenda, och det av goda skäl. Vi har bara ett jordklot som vi ska lämna över till kommande generationer, och vi måste ta rejäla krafttag nu."
Vårt bidrag till

Vårt bidrag till

de globala målen

Precis som alla andra aktörer i samhället har Holtab ett ansvar för att bidra till de globala målen och delmålen i Agenda 2030. På Holtab har vi valt att lägga extra fokus på de mål där vi har störst möjlighet att göra skillnad. Våra hållbarhetsmål är kopplade till följande av FN:s globala mål.
Våra fokusområden

Våra fokusområden

Under 2021 genomfördes en väsentlighetsanalys för att identifiera och prioritera våra viktigaste hållbarhetsfrågor på Holtab. Under 2022 har vi arbetat vidare med definierade fokusområden. Varje fokusområde har brutits ned i långsiktiga mål och kortsiktiga mål, som vi berättar mer om nedan.

Vi ska minska koldioxidutsläppen

Vi strävar efter att bedriva vår verksamhet med så liten miljöpåverkan som möjligt och utmanar oss själva för att hela tiden bli bättre. Vårt långsiktiga klimatmål är att bli koldioxidneutrala. 2025 har vi som ambition att vara elnettoleverantör, det vill säga producera minst lika mycket el som vi gör av med.

Medarbetarnas välmående prioriteras

Ett av våra fokusområden inom hållbarhetsarbetet handlar om medarbetarna och deras välmående. Vi vill vara en av de bästa arbetsplatserna i branschen. Delaktighet, kompetens och ledarskap är nyckelord för att öka trivseln på bolaget.

Vi satsar på personsäkerhet

Våra medarbetare är grunden i vår verksamhet. Att säkerställa att alla som jobbar på Holtab har en sund och säker arbetsmiljö är vår högsta prioritet. Det är också en förutsättning för att behålla och attrahera kvalificerad personal. Därför satsar vi på personsäkerhet och arbetar för nollvision gällande olyckor.

Vi fokuserar på jämställdhet

På Holtab är vi övertygade om att vår innovationskraft, kompetens och vårt kundfokus stärks av mångfald och jämställdhet. För de kommande åren har vi valt att lägga stort fokus på att öka andelen kvinnor i koncernen. 2040 ska vi vara 40 % kvinnor på Holtab.

”Vi vill möta kundernas höga förväntningar”

”Viljan att utvecklas är tydlig på Holtab”

Vi ger tillbaka

På företaget finns ett starkt samhällsengagemang som sträcker sig från det superlokala till ett globalt perspektiv med våra olika insatser i Nepal. Vi vill göra skillnad för kommande generationer, i det stora och i det lilla.