× Close languages

Utomhusbetjänad station

Produktkvalitet

Nätstationerna i betong är uppbyggda och består av prefabricerade betongelement. Kvalitetskontroll i produktionsprocessen av betongelementen sker genom kontroll av en oberoende certifierande aktör.

Personsäkerhet

Våra nätstationer är konstruerade med högsta prioritet på personsäkerhet där generösa utrymmen och väl beprövad teknik möjliggör en säker produkt. Stationerna har provats enligt IEC62271-202 typ A och B för att säkerställa ljusbågssäkerhet.

Utseende

Stationerna kan anpassas för att smälta in i miljön de placeras i. Fasaden kan fås i en rad olika utseende och även taket kan naturligtvis anpassas efter individuella krav.

Mellanspänning
Mellanspänning

Alternativa lösningar för 12 eller 24 kV

Transformator
Transformator

Standard upp till 1250 kVA eller kundanpassat

Fasadutföranden
Fasadutföranden

Fasad och tak kan fås i olika utföranden

Kundanpassat
Kundanpassat

Skräddarsydda lösningar helt efter kundkrav

Smart nätstation
Smart nätstation

Framtidssäkrade tillval för mätning, automation och information

Plug and play
Plug and play

Industriellt byggande i fabrik inkl test av skarp driftmiljö innan leverans

Nätstationsutförande

Nätstationsutförande

  • RMU mellanspänningsställverk enligt kundönskemål.
  • Lågspänningsställverk av typen Holtab HMS med kundanpassad utrustning.
  • Fasad och tak kan erbjudas i många olika utföranden.
  • Löstagbar front i fundamentet för enkel installation av kablar.

Kundanpassningar

Fasadutförande
Fasadutförande

Transformatorstationerna i betong tillverkas av prefabricerade väggelement. Fasaden kan fås ströpplad, borstad, slät, träriven, eller med träpanelsimitation.

Tak
Tak

Stationerna har som standard ett tak med tre graders lutning. Taket kan fås i ett antal utförande, exempelvis med 16 graders sadeltak där taket gjuts mot en matris som efterliknar takpannor.