× Close languages

Flexibel lösning med stor valfrihet

En station i plåt skapar stora möjligheter till kundanpassningar, även om vi också har en bred portfölj av standardlösningar. Med plåt som material erbjuds en tålig konstruktion som också ger lättare frakter.

Produktkvalitet

Stålplåt som konstruktionsmaterial är ett naturligt val med tanke på dess goda egenskaper. Stål är kostnadseffektivt, starkt och formbart. Det är ett ypperligt material för att bygga säkra och robusta nätstationer. Rätt hanterad erbjuder en plåtstation mer än väl den livslängd som krävs.

Personsäkerhet

Våra nätstationer är konstruerade med högsta prioritet på personsäkerhet där generösa utrymmen och väl beprövad och ryggmonterad teknik möjliggör arbete enligt AMS. Stationerna har provats enligt IEC62271-202 typ A och B för att säkerställa ljusbågssäkerhet.

Miljövänligt

Stålplåten är 100 % återvinningsbar och framställs helt eller delvis av återvunnet material. Stål är miljövänligt och ingår i ett evigt kretslopp där stålet kan återvinnas utan direkta kvalitetsförluster.

Stationsmaterial
Stationsmaterial

Aluzink som klarar tuffa miljöer

Mellanspänning
Mellanspänning

Alternativa lösningar för 12-36 kV

Transformator
Transformator

Standard upp till 1250 kVA eller kundanpassat

Kundanpassat
Kundanpassat

Skräddarsydda lösningar eller kundanpassat

Smart nätstation
Smart nätstation

Framtidssäkrade tillval för mätning, automation och information

Plug and play
Plug and play

Industriellt byggande i fabrik inkl test av skarp driftmiljö innan leverans

Luftisolerad mellanspänning

Luftisolerad mellanspänning

12–24 kV

 • Bestyckas med NAL/NALF apparater, med 15 års underhållsintervall.
 • Transformatorstationerna uppfyller kravet kring ljusbågsprov enligt transformatorstationsnormen IEC 62271-202 typ A och B.
 • NAL/NALF apparaterna monteras alltid i ryggen på facket. Detta ger dig som kund: – gott om utrymme för att jobba med stationen vid exempelvis anslutning av dina mellanspänningskablar, – möjlighet att på ett enkelt sätt kunna jobba enligt ESA arbetsmetod AMS.
 • Ytter- respektive innertak är sprutade med antikondensmassa, vilket förhindrar droppbildning på den elektriska utrustningen.
 • Alltid jordavstånd mellan apparater och kapsling, exempelvis vid gejdrar för avskärmningsskiva.
 • Kan levereras med monterad transformator från fabrik
RMU ställverk

RMU ställverk

12–36 kV

 • Bestyckas med RMU ställverk där du som kund väljer fabrikat.
 • Transformatorstationerna uppfyller kravet kring ljusbågsprov enligt transformatorstationsnormen IEC 62271-202 typ A och B. Då RMU ställverk kräver tryckavlastning sker detta genom kanal in i transformatorutrymmet.
 • Kan levereras med monterad transformator från fabrik. Storlek beroende på stationstyp.
 • Kan levereras med monterad transformator från fabrik
RMU ställverk

RMU ställverk

Magnefix

Utomhusbetjänade transformatorstationer för RMU ställverk av typ Magnefix, 12 kV. Bestyckas med ett helisolerat epoxykapslat mellanspänningsställverk av typ Magnefix. Kapslingen utrustas med:

 • golvduk som förhindrar markfukt,
 • tätningslist i dörr samt innertak för att förhindra inträngning av damm och smuts,
 • antikondensmassa i ytter- respektive innertak för att förhindra kondens och droppbildning.
Seriesatellitstation

Seriesatellitstation

Vår seriesatellitstation erbjuds med många olika lösningar för att säkerställa den funktion och arbetssätt som föredras. Kombinationerna är många och du kan välja att bestycka din seriesatellitstation exempelvis med en frånskiljare typ OWIII 10/6-1 som klarar till- och frånslag av obelastad transformator 50-200 kVA och samtidigt skapar avskärmningsmöjlighet. Vidare erbjuds en, två eller tre kopplingsstycken, skenstycke eller rörkopplingsstycke med kulbultsjordning för inkommande kabel.

Lågspänningsskena kan erbjudas i önskat fabrikat och stationen kan levereras med monterad transformator upp till max 200 kVA.

Kundanpassningar

Fasadutförande
Fasadutförande

Som tillval för ytbeklädnad finns tre olika paneltyper i plåt att välja mellan. Standardpanel, smalpanel och läktpanel.
Standardfärger
Grön NCS S6010-G50Y • Röd NCS S6030-Y80R • Svart NCS S9000-N • Grå NCS S7500-N • Brungrå RAL 7013
Valfri NCS-kulör som tillval.

Tak
Tak

Det finns även olika utformningar av tak, t ex sadeltak med 20 eller 30 graders lutning, valmat tak eller rundtak.

IT-utrustning
IT-utrustning

Stationerna kan förses med ett separerat utrymme för IT-utrustning för ökad tillgänglighet.

Långsiktiga avtal för morgondagens krav

Långsiktiga avtal för morgondagens krav