× Close languages

Solenergi

Solens energi är naturlig, miljövänlig, ständigt förnybar och den kommer inte ta slut inom överskådlig tid. I samhället är intresset för dessa anläggningar stort och det är även ett högt prioriterat område för många av branschens aktörer.

Solkraft kom tidigt till Danmark och våra erfarenheter därifrån tar vi med oss in på den svenska marknaden.

Solkraft kom tidigt till Danmark och våra erfarenheter därifrån tar vi med oss in på den svenska marknaden.

Marknadsledande med hög kunskap

Vi har lång erfarenhet att leverera lösningar till de solenergiparker som anlagts i Norden på senare år. Produkterna är beprövade och väl fungerande i dessa komplexa miljöer.

Kostnadseffektiva konceptlösningar

Solenergiläggningar växer i Norden och vi har levererat produkter till flera projekt. Det innebär att vi har referensanläggningar att utgå ifrån när vi levererar vårt helhetskoncept.

Kompetens för nätanslutningar

För investerare inom solenergi kan elanslutningarna upplevas som en komplicerad fråga. Men med våra kunskaper om nätägarnas krav underlättas denna process avsevärt.

Koncept för solenergiparker

Koncept för solenergiparker

Hitta din lösning ihop med oss

Mattias Hansson

Mattias Hansson

Spårtrafik • Emobility • Förnybar energi

072-394 50 13

mattias.hansson@holtab.se

Ebbe Klarskov

Ebbe Klarskov

Danmark

+45 30 702 839

ebbe.klarskov@holtab.dk

Mika Nieminen

Mika Nieminen

Finland

+358 40 024 40 08

mika.nieminen@holtab.fi