× Close languages

Prefabricerade fördelningsstationer till Kraftringen

Prefabricerade fördelningsstationer till Kraftringen

Holtabs fördelningsstationer bygger på en innovativ arbetsmetod där stationerna byggs upp i fabriksmiljö och levereras testade och klara till kunden. Till Kraftringen har tre sådana stationer levererats.

fordelningsstation_holtab_kraftringen

Historiskt sett har man byggt upp stationerna på plats men det är både resurs- och tidskrävande. Men om man reducerar arbetet på fältet reduceras även risktillfällen liksom att problematiken med att hitta montagepersonal att skicka ut på uppdragen.

När Kraftringen skulle ersätta tre stationer i Belganet, Yxanäs och Hjorthålan kontaktade deras entreprenör, Elkraftsbyggarna, Holtab för att diskutera projektet. Man kom överens kring kravspecifikationen och satte igång produktionen på klassiskt Holtabmanér.

– Vi byggde vi upp två av de tre stationerna helt och hållet i vår fabrik i Tingsryd. Där installerade vi ställverk och kontrollrum som sedan kopplades ihop, konfigurerades och testades tillsammans med Elkraftsbyggarna så att allt fungerade mot Kraftringens överliggande system, berättar Michael Martinsson som var Holtabs projektledare vid denna leverans.

Kristian Schultz är projektledare på Elkraftsbyggarna, som var entreprenör vid leveransen, och höll i uppköpet av stationerna. Att valet föll på Holtab berodde inte minst på den prefabricerade arbetsmetoden.

– Platserna där stationerna skulle ställas upp ligger lite avsides, så för att spara distanskostnader var vi ute efter att bygga dem färdiga hos leverantören. Holtabs erbjudande med prefabricerade fördelningsstationer passade oss utmärkt och sänkte våra produktionskostnader.

Fördelen med prefabricerat
Från Holtabs sida har man noterat att de flesta på marknaden jämför med hur man gjorde förr på platsbyggandets tid. Men fördelen med prefabricerat är att det blir billigare och går snabbare, vilket innebär att man idag har en nära dialog med entreprenörerna i branschen för att förklara affärsidén bakom det prefabricerade.

– Vi ser en kraftigt ökad investeringsvolym på marknaden de kommande åren. Entreprenörerna som traditionellt platsbygger kommer att ha fullt upp så kunderna kommer, som ett resultat av detta, få det svårt att kunna genomföra alla de nödvändiga investeringarna. Det är här som våra prefabricerade fördelningsstationer kommer in i bilden med löfte om hög kvalitet och tids- och ekonomiska vinster, konstaterar Andreas Thern som är försäljningschef Sverige..

– Min uppfattning är att våra kunder gillar att vi sticker ut hakan med detta nya koncept, att de upplever oss som modiga och innovativa och att detta är rätt riktning för dem att ta. Att vi kan hålla en hög produktionstakt och att vi är bra på att möta önskemål och krav för att hela tiden leverera lösningar anpassade efter just deras behov och förutsättningar är uppskattat, säger Andreas.
Kristian Schultz är nöjd med samarbetet och säger att Holtab är ett lösningsorienterat företag.
– Det är ordning och reda genom alla led. Som projektledare uppskattade jag Holtabs flexibilitet och vilja att hitta bra upplägg under produktionen. Det känns familjärt att arbeta med deras fabrik i Tingsryd.

fordelningsstation_holtab_kraftringen_stallverk1

Fler Referenser