× Close languages

Holtabs mobila transformatorstation underlättar arbetet

Danska NKE-Elnet kan utföra sitt jobb på ett enklare sätt tack vare Holtabs lösning. Med en mobil transformatorstation blir det få elavbrott och medarbetarna får en säkrare arbetsmiljö.
– Vi är väldigt nöjda med Holtab, säger Alexander Kjærgaard, elinstallatör på NKE-Elnet.

När elnätsbolag ska byta ut eller reparera en anläggning är det viktigt att kunderna inte drabbas i onödan. Därför vill man ha så få och korta avbrott som möjligt under arbetet. 

NKE-Elnet i Danmark har länge använt sig av Holtabs produkter och lösningar. 

– Vi behövde en mobil transformatorstation för att ha när vi byter ut befintliga stationer. Det var självklart att vända sig till Holtab, säger Alexander Kjærgaard på NKE-Elnet. 


Hög säkerhet

För Holtab är det viktigt att alla produkter har högsta nivå av säkerhet. Allvarliga problem i en station kan leda till livsfarliga situationer för dem som jobbar i den. 

– Vi är alltid måna om att säkerheten prioriteras när vi samarbetar med en kund. Våra stationer är testade enligt IEC-standard och det är framförallt viktigt med tryckavlastning i fall att det uppstår ljusbåge. Därför har vi det i alla våra stationer, även i våra mobila transformatorstationer, säger Ebbe Klarskov, country manager på Holtab. 

Alexander Kjærgaard, elinstallatör NKE-Elnet, är nöjd med stationen.

NKE-Elnet är mycket glada för Holtabs höga servicenivå. Aalla frågor har fått snabb respons. 

– Vi är väldigt nöjda med hur projektet har fortskridit. Från första kontakten med Holtab till leveransen av stationen har allting varit smidigt, säger Alexander Kjærgaard på NKE-Elnet.


Utmaning: 

NKE-Elnet ville undvika kostsamma och långa elavbrott för sina kunder under tiden de reparerar eller byter befintliga elstationer.

Lösning: 

Lösningen blev en mobil transformatorstation från Holtab. Holtabs mobila transformatorstationer har utprovad tryckavlastning enligt IEC62271-202 typ A och B för att säkerställa personsäkerheten.

Holtab har levererat en mobil transformatorstation till NKE-Elnet.

Detaljer: 

Konstruktionsspänning: 12 kV HV

Märkström: 630A HV

12-moduls HMS lågspänningsställverk med 1600A OT-lastbrytare och 400A säkringslister

Resultat: 

NKE-Elnet har fått en effektivare och säkrare lösning. Medan arbetet pågår kopplas elen till den mobila stationen och därmed säkras elleveransen samtidigt som NKE-Elnets montörer som jobbar i stationen får en trygg och säker arbetsmiljö.

Ebbe Klarskov, country manager på Holtab, prioriterar säkerhet.

Vill du veta mer kontakta

Andreas Thern

Andreas Thern

Försäljningschef Sverige

0477-550 05

andreas.thern@holtab.se

Fler Referenser