× Close languages

Nätstationaffären blir allt mer komplex

Nätstationaffären blir allt mer komplex

Från att tidigare endast beställt en standardstation efter uppstått behov, har branschen nu en helt annan inställning. Man söker långsiktiga avtal, där funktionalitet och teknik ska vara förberett även för morgondagens förväntade krav.

natstationsaffaren_inlagg

Mathias Eroldsson är business developer på E.ON och ansvarig för de ramavtal man tecknat med Holtab gällande nätstationerna. Tidigare arbetade Mathias med projektledning och gjorde separata produktinköp, men sedan fyra år tillbaka har han breddat sin syn på nätstationsaffären.

– Det är oerhört viktigt att man se helhetsaffären i vår bransch. Vi på E.ON har exempelvis en väldig hög investeringstakt och vi behöver försäkra oss att produkter vi beställer håller för en lång livslängd och att vi köper rätt funktionalitet, säger Mathias.

Sedan en tid tillbaka har därför E.ON och Holtab ett samarbete där företagens tekniker och produktutvecklare träffas för att diskutera framtidsfrågor. Ambitionen är att mötas ett antal gånger varje går och gå igenom utveckling och inköpsrutiner.

– De ramavtal vi har idag gäller för en specificerad tid och en given volym av tekniskt specificerade produkter. Men vi måste ständigt mötas för att söka förbättringar och förändringar av produkternas kvalitet och innehåll och addera detta inför kommande perioder. Det händer så mycket i branschen att det krävs att vi alla är på tårna, konstaterar Mathias.

Holtabs försäljningschef Bengt Dahlberg är inne på samma linje och framhåller vikten av långsiktig planering:

– Det är en självklarhet att de produkter vi levererar idag erbjuder en driftsäker och pålitlig teknik och det är lika självklart att våra kunder förväntar sig lösningar förberedda för framtiden. Våra produkter ska kunna växa med kundernas behov.

Mathias är mycket nöjd med hur samarbetet med Holtab fungerar.

– Holtab är en väldigt bra och lyhörd samarbetspartner. Inte bara i de här framtidsdiskussionerna, utan genomgående i alla kontakter. Jag uppskattar deras vilja att gå sina kunder till mötes och att de alltid ställer upp när det blir bråttom.

Förnybart och mer styrning
Mathias Eroldsson vision för framtiden är moderna produkter inom förnybart, produkter som har en inbyggd och utökad funktionalitet inom övervakning och mätning.

– Jag förväntar mig mer styrning och signaler helt enkelt. Vi behöver ha bättre koll hur produkterna beter sig och med utökad funktionalitet inom nätautomation har vi kommit långt. Genom vårt samarbete med Holtab har vi möjlighet att vara delaktig i den här nödvändiga utvecklingen av nätstationerna.

Såväl E.ON som Holtab återvänder till resonemang kring skalbarhet, framtidssäkrade lösningar och kostnadseffektivitet.

– Branschen förväntar sig, med all rätt, att tillämpningar blir kostnadseffektiva över en längre livslängd. På Holtab brukar vi prata om nya nätstationer med modularitet, flexibilitet och skalbarhet, säger Bengt Dahlberg. Våra produkter ska hålla i minst 40 år så därför har vi perspektivet att man måste kunna bygga på funktionalitet under livslängden.

Kundportal för bättre projektstyrning
Som ansvarig för ramavtalet är Mathias också i behov av bra översyn kring inköp och leveranser. Holtab står i begrepp att bygga upp en kundportal där alla produktionsprocesser  och logistikparametrar ska åskådliggöras. På sikt ska man även kunna beställa varor i portalen.

– Jag vet inte exakt hur portalen kommer att se ut, men har kommit med lite input till Holtab. Det jag kan säga är att jag välkomnar en sådan lösning. På E.ON har vi en stor beställningsvolym och flera stora projekt igång samtidigt och det är nödvändigt att vi får en bra administrativ styrning. Det är av yttersta vikt att ha koll på var i produktionskedjan en viss produkt befinner sig, exakt när de levereras och så vidare.

Holtabs kundportal är under projektering och utöver Mathias önskemål ovan kommer en rad annan funktionalitet att läggas till.

– Förutom att vi har lyssnat på Mathias önskemål har vi även planer för en meddelandefunktion, funktioner för godkännanden samt beställningsförfarande. Vi tror den här produkten kommer att hjälpa våra kunder till en bättre översyn och ett smidigt verktyg för styrning och uppföljning, säger Bengt Dahlberg.

Fler Referenser