× Close languages

Reservkraft till kriscentrum i Karlshamn

Reservkraft till kriscentrum i Karlshamn

Holtab har varit med och ordnat reservkraft till äldreboendet Östralycke utanför Karlshamn. Förutom att det är ett av Sveriges modernaste äldreboenden ska boendet fungera som en uppsamlingsplats och kriscentrum vid eventuell kris i framtiden.

– Om kriget kommer eller någon annan typ av kris inträffar, blir Östralycke en viktig uppsamlingsplats i området. Dessutom kommer köket att fortsätta leverera mat till hela kommunen som vanligt, säger Mats Eriksson som är projektledare och delägare på elinstallatören Elcom.

För Elcom har uppdraget varit ett av de mest omfattande någonsin. Projektet har pågått i fyra år och Elcom har varit totalentreprenör för allt som har med el, belysning, styrning, lås, telefoni, ventilation, värme, kyla och data att göra.

Förutom att äldreboendet renoveras och utökas med nya, toppmoderna lägenheter byggs även storköket om. Därifrån ska det levereras mat till kommunens alla boenden och skolor. Äldreboendet kommer även att fungera som ett kriscentrum tillsammans med intilliggande Korpadalsskolan.

Elen måste fungera

I och med funktionen som kriscentrum är det viktigt att kraftförsörjningen är tillförlitlig. Om kommunens ordinarie strömförsörjning slås ut måste reservkraften fungera.

Att bistå Elcom med reservkraften blev Holtabs uppdrag. Ett komplett hus med lågspänningsställverk och ett 821 kVA reservkraftsaggregat har prefabricerats på fabriken hos Holtab och därefter levererats till Karlshamn i Blekinge.

Karlshamns kommun ville att reservkraften skulle vara placerad i samma byggnad som ställverket. Huset skulle passa in bra i miljön och vara arkitektoniskt tilltalande.

– Vi levererade ett komplett hus med lågspänningsställverk och reservkraftsaggregat. I vanliga fall har man reservkraften separat i en container. Med vår lösning blir det snyggare och samtidigt mer servicevänligt eftersom det är bättre utrymmen i huset vi byggt än i en container, säger Anders Haglund, försäljningsingenjör på Holtab och fortsätter:

– Reservkraftsaggregatet är det största som Holtab någonsin monterat.

Det finns många fördelar med prefabricerat. Huset har kunnat byggas snabbt under vinterhalvåret, och kunden har inte behövt ansvara för ett platsbygge i Karlshamn.

 

“Vi litar på Holtab”

Reservkraften beställde Elcom hos en pålitlig leverantör, Olssons Elektromekaniska, som sedan kom till Holtabs fabrik i Tingsryd och monterade den i huset som Holtab byggde.

– Allt har gått jättebra. Det är en krävande process eftersom flera olika aktörer är inblandade och det är många saker som ska falla på plats. Men alla knutar har lösts upp och leveransen har skett i rätt tid. Vi litar på Holtab, de håller vad de lovar, säger Mats Eriksson på Elcom.

– Det har varit speciellt med ett så stort reservkraftsaggregat och under arbetets gång har vi på ett prestigelöst sätt utbytt tankar och idéer. Vi är nöjda med att vi lyckades hitta en bra lösning som gav rätt vikt och bredd. Huset kunde transporteras till platsen utan att det behövdes något specialarrangemang, säger Michael Martinsson som är Holtabs projektledare.

Fördelar med prefabricerat

Att reservkraften och lågspänningsställverket tillverkats och installerats på plats i Holtabs fabrik har flera fördelar, enligt Elcoms Mats Eriksson. Huset har kunnat byggas snabbt under vinterhalvåret, och Elcom har inte behövt ansvara för ett platsbygge i Karlshamn.

– Det känns tryggt. Det blir hög kvalitet eftersom vi kan komma ut och undersöka produkten på plats innan den ska levereras och det blir en säker kedja i leveransen, säger han.

 

Utmaning

Uppdraget handlade om att säkra kraftförsörjningen till ett vårdboende och ett storkök som under extraordinära händelser ska kunna fungera som ett kriscentrum. Ett lågspänningsställverk och ett reservkraftsaggregat skulle levereras i en byggnad som var arkitektoniskt tilltalande.

Lösning

Holtab byggde ett hus som hyser både lågspänningsställverk och reservkraftsaggregat. Det har ett betongfundament med kabelkällare för lågspänningsställverk samt en invallning för dieselaggregat och tank. Aggregatet kommer att klara drift i minst 24 timmar och om det blir ett läckage kommer invallningen att hindra bränslet från att läcka ut. Golvet är demonterbart vilket innebär att det går att ansluta kablar underifrån. Huset har lång livslängd, minst 40 år (korrosionsklass C4) med minimalt underhåll.

Övrigt:
Lågspänningsställverk typ Holtab CMS Form4A 1600A.
Servisinmatning från nätägaren E.on via 6//AL 240mm2.
Reservkraftsomkoppling med effektbrytare och möjlighet till parallelldrift med nät vid exempelvis provdrift enligt kat. 4.
Utgående grupper typ MCCB i plug-in utförande.

Resultat

Kunden har fått ett estetiskt tilltalande hus som rymmer både reservkraft och lågspänningsställverk. Det har hög personsäkerhet med säkringsfri teknik och cellindelning enligt Form 4A. Det begränsar effektivt en eventuell skada till det utrymme där den felaktiga komponenten sitter monterad vilket ger en robust lösning med hög tillgänglighet.
Reservkraftverket klarar av att ta över hela lasten vid ett eventuellt nätavbrott vilket säkrar äldreboendet och det stora köket som har en viktig funktion i kommunen.

 

Läs mer om våra lösningar här >>

Vill du veta mer kontakta

Anders Haglund

Anders Haglund

Industri

070-590 80 83

anders.haglund@holtab.se

Fler Referenser