× Close languages

En kreativ lösning när elanläggningen inte fick plats

En kreativ lösning när elanläggningen inte fick plats

När Emballator skulle komplettera med ytterligare en lackeringslinje kom en befintlig transformator i vägen och man behövde dessutom större kapacitet på lågspänningssidan. Lösningen fick då bli att placera stationer utomhus och göra några hål i väggen.

Pär Claesson är processutvecklingschef på Emballator Metal Group. Han var även ansvarig projektledare när fabriken i Ulricehamn skulle byggas till med en ny lackeringslinje och samtidigt ersätta en gammal högspänningsanläggning med en mer personsäker dito.

– När vi skulle projektera för en ny lackeringslinje behövde vi en rak linje på dryga 60 meter. Den enda ytan vi kunde få till med förnuftig logistik innehåll en transformatorstation med tillhörande lågspänningsställverk, berättar Pär.

Flexibilitet

– Vår gamla mottagningsstation var också i behov av uppdatering då den varit med sedan fabriken byggdes 1978. Att hitta yta för detta i befintliga lokaler kändes omöjligt. Jag hade fått ett tips att kontakta Holtab för att höra vad de såg för lösning, minns Pär.

Pär hörde av sig till Holtab för att dels diskutera de nya stationernas bestyckning, men också för att hitta lösningar inom konstruktionen och logistiken. Efter en tids diskussioner kom man fram till att
Emballator behövde en mottagningsstation av typen HMICC och en transformatorstation av typen HMICP.

– Det framkom ganska snabbt att Emballator var rädda om sina produktions- och lagerytor så därför började vi titta på en lösning som kunde stå utomhus. För att göra installationen så smidig som möjligt byggdes transformatorstationen direkt mot fabrikens befintliga fasad.

– Från ställverket kunde kablarna förläggas och dras genom uppsågade hål i väggen rätt in i produktionshallen. Det blev en kreativ och smart lösning, berättar Anders Haglund, som var Holtabs ansvarig säljare för leveransen.

emballator_inlagg2_1024x455

Noggranna tester   

En annan faktor som gjorde det här uppdraget olikt många andra var tidsfaktorn. Spänningssättning av den nya mottagningsstationen skulle ske redan någon vecka efter leverans, vilket ställde höga krav på att anläggningen var noga kontrollerad redan innan den lämnat Holtabs fabrik.

– Det här är förvisso något vi är vana vid, berättar Anders Haglund. När vi tillverkar våra stationer i fabriken i Tingsryd sker det inklusive noggrann egenkontroll, konfigurering och tester. När vi sedan levererar stationerna ska de vara klara för omedelbar driftsättning. Men i just Emballatorfallet kändes det extra angeläget att vi gjort ett gediget arbete då det var ett så tidspressat schema innan den nya utrustningen skulle vara i drift och försörja hela fabriken.

Men allt fungerade precis som det var tänkt. Holtab levererade kompletta och färdiginstallerade byggnader som Emballators elektriker sedan installerade och tog i drift.

Och Pär Claesson är nöjd med samarbetet och konstaterar att allt fungerade väldigt smidigt.

– Jag hade inte samarbetat med Holtab tidigare, men fick ett gott intryck från start. De var lyhörda inför våra önskemål och kom med idéer på hur vi skulle lösa alla utmaningar. Vi kom med önskemål på omkonstruktion ganska sent i projektet men även det löste Holtab på ett mycket bra sätt. Det märks att de har en lång erfarenhet av att leverera den här typen av produkter.

emballator_inlagg1_1024x455

Leveransen bestod av

1st, komplett mottagningstation 12kV typ HMICC med:

 • Betongfundament och installationsgolv 800mm
 • 12kV-ställverk typ ABB Safering air innehållande inkommande fack för nätägaren, mätning enl. IBH14 och 4st. utgående effektbrytare med moderna reläskydd för kablar till nya och befintliga transformatorer.
 • 110VDC likströmsskåp med batterier för styr och övervakning.
 • Larmpaneler
 • Allmän kraft, värme belysning mm.

1st. komplett monterad inomhusbetjänad transformatorstation typ HMICP innehållande:

 • Byggnad med isolerad betongplatta och separata rum för ställverk resp. transformator.
 • Slitstark golvmatta i driftrum från Tarkett
 • Torrisolerad transformator 11/0,42kV, 1600kVA med låga förluster från GBE.
 • Holtab 400V industriställverk typ CMS 2500A Form 4A
 • Effektbrytare från Schneider electric med integrerad mätning för optimal uppföljning om hur mycket energi varje del i industrin förbrukar.
 • Snedavstämt automatiskt kondensatorbatteri 300kVAr.
 • Allmän kraft och belysning

Vill du veta mer kontakta

Anders Haglund

Anders Haglund

Industri

070-590 80 83

anders.haglund@holtab.se

Fler Referenser