× Close languages

Prefabricerad fördelningsstation till E.ON Elnät

Prefabricerad fördelningsstation till E.ON Elnät

Holtabs Fördelningsstationer har beskrivits som ett innovativt projekt där stationerna byggs upp i fabriksmiljö och levereras testade och klara till kunden. Samarbetet med E-ON Elnät har ytterligare optimerat processerna.

Andreas Thern är Holtabs försäljningschef på den svenska marknaden och brinner för konceptet med prefabricerade fördelningsstationer. Redan för fyra år sedan började han diskutera med E.ON Elnät hur man tillsammans skulle kunna optimera produktionen och minska platsbyggandet av stationerna.

– Historiskt sett har man byggt upp stationerna på plats men det är både resurs- och tidskrävande. Men om man reducerar arbetet på fältet reduceras även risktillfällen liksom att problematiken att hitta montagepersonal att skicka ut på uppdragen, samt att leveranstiderna kortas ner avsevärt, berättar Andreas.

Holtab har under de senaste två åren genomfört ett antal pilotprojekt tillsammans med E.ON Elnät för att validera och testa prefab-konceptet med 24- och 12 kV-ställverk med tillhörande kontrollutrustning.

– Vi byggde upp hela anläggningarna i vår fabrik i Tingsryd som innefattade byggnaderna där vi installerade ställverk och kontrollutrustning, som sedan kopplades ihop, konfigurerades och testades så att allt fungerade mot E.ONs överliggande system. Därefter levererade vi på utsatt tid, konstaterar Andreas.

Ola Holmqvist, som är gruppchef inom projektstyrning på E.ON, konstaterar att samarbetet fungerat mycket bra.

– Holtab har en stor erfarenhet och är mycket kunniga. Vi har arbetat tillsammans med dem flera gånger sedan tidigare, främst med nätstationerna. Men nu blev det ett nytt upplägg med prefabricerade fördelningsstationer och jag är väldigt nöjd med utfallet! Det har varit ett lärorikt samarbete och jag uppskattar Holtabs lyhördhet inför våra önskemål.

Det här pilotprojektet handlade om två prefabricerade fördelningsstationer, 20/10 kV och en prefabricerad 50/10 kV-station. Ola förklarar:

– Vårt övergripande syfte med projektet var att testa Prefab-konceptet. Jag är mycket nöjd och det har fallit väl ut. Detta är något vi kommer att fortsätta med.

eon_artikelbild

Från Holtabs sida har man noterat att de flesta på marknaden jämför med hur man gjorde förr på platsbyggandets tid. Men fördelen med prefabricerat är att det blir billigare och går snabbare. Därför vänder Holtab sig inte bara till nätbolagen utan även till entreprenörerna där man är ett komplement till dem, d v s de kan få mer gjort med befintlig styrka. Många av Holtabs affärer går via entreprenörer till slutkunderna.

– Vi ser en kraftigt ökad investeringsvolym på marknaden de kommande åren. Entreprenörerna som traditionellt platsbygger kommer att ha fullt upp så kunderna kommer, som ett resultat av detta, få det svårt att kunna genomföra alla nödvändiga investeringar. Det är här som våra prefabricerade fördelningsstationer kommer in i bilden med löfte om hög kvalitet och tids- och ekonomiska vinster, konstaterar Andreas.

Att produktifiera konceptet är Holtab ganska ganska ensamma om på marknaden. Med 44 års erfarenhet i branschen, och med ingenjörskunskap gällande mekanik och elkraft i företaget, känner man sig trygg i att kunna sälja den här typen av avancerade prefabricerade lösningar. Dessutom finns en lång erfarenhet och kompetens inom montörsledet.

– Min uppfattning är att våra kunder gillar att vi sticker ut hakan med detta nya koncept. Att vi kan hålla en hög produktionstakt och samtidigt möta kundspecifika önskemål, säger Andreas.

Ola Holmqvist bekräftar också att det finns ett stort intresse hos E.ON att undersöka möjligheterna till fortsatt samarbete.

– Ja, absolut. Vi kommer att gå vidare med prefabricerade lösningar och vi har lärt oss mycket under det här projektet tillsammans med Holtab.

Fler Referenser