× Close languages

Att testa racingmotorer kräver sin transformatorstation

Att testa racingmotorer kräver sin transformatorstation

När det framgångsrika racingteamet Cyan Racing byggde nya lokaler passade de på att även stärka upp kapaciteten för sina motortester.

Daniel Nyquist arbetar på Skanska Sverige i Göteborg och var inköpare av installationerna när Cyan Racing skulle bygga en ny fastighet i Mölndal för sin verksamhet. Fastigheten skulle även rymma en verkstadsdel där teamet genomför sina motortester.

– Cyan konstaterade att deras testanläggning drog högre effekter av el än vad den utrustning som Mölndal Energi hade placerat vid fastigheten klarade av. Det krävdes en omedelbar förbättring av kapaciteten och jag fick i uppgift att undersöka alternativen, berättar Daniel.

Ett alternativ var såklart att be Mölndal Energi att ställa dit en större anläggning men det skulle innebära öka abonnemangskostnader. Så istället valde Daniel att ge sig ut och sondera marknadens aktörer.

– Cyan äger sin egen tomt så vi kom fram till att det var bättre om de också ägde sin egen transformatorstation. Jag kontaktade ett antal olika aktörer och efter att ha undersökt några olika alternativ tilltalades av Holtabs upplägg.

Det var inte så enkelt att man bara kunde ställa dit en standardstation utan kunden hade en lista över specifika krav såväl interiört som exteriört. Holtabs Mikael Thorsell Gustavsson var ansvarig för projektet och minns tillbaka:

–  Det avvek från standard på ett antal olika punkter. Kunden hade exempelvis önskemål kring arkitekturen och hade kopplat in Liljevals arkitektbyrå i ett tidigt skede av projektet.

Holtab fick konstruera stationen så att Skanska kunde montera fiberelementskivor på utsidan av stationen för att den bättre skulle smälta in med omgivningen. Ena kortsidan skulle också vara snedvinklad för att passa mot en intilliggande byggnad och taket skulle vara ett sedumtak. Det sistnämnda var ett krav att Holtab skulle ta ansvar för eftersom Skanska vill ha kvalitetsgarantier och lösa en eventuell framtida ansvarsdiskussion.

– Vi arbetade med många olika partners i detta projekt. Vår första kontakt var med elinstallatören redan innan offerten skickades in, då vi agerade som bollplank när de behövde beräkna energiförutsättningarna. Därefter tog Skanska vid som slutförde beställningen och sedan jobbade vi parallellt med byggaren, arkitekten och elkonsulten som alla hade sina specifika krav, berättar Mikael Thorsell Gustavsson.

Daniel Nyquist konstaterar så här i efterhand att Holtab var en stabil samarbetspartner genom alla skeden av leveransen.

– De har varit ytterst hjälpsamma genom hela projektet och såväl vi på Skanska som alla andra inblandade har varit nöjda över Holtabs flexibla och snabba beslutsvägar vid alla speciallösningar den här stationen krävde.

Detta har Holtab levererat
– Projektet krävde många olika kundanpassningar, båda transformatorerna placerades exempelvis i samma ände av stationen.

  • 1 x Trafostation typ HCIC
  • 6-fack MSP + Mätfack (12kV)
  • 1 x Trafo 1250kVA 12/0,72kV
  • 1 x Trafo 1250kVA 12/0,4kV
  • 2 x LSP ställverk
  • 1 x LS-system 110VDC
  • 1 x brandlarmsystem

Vill du veta mer kontakta

Fler Referenser