× Close languages

Mobila fördelningsstationer säkrar myndighetskraven

Mobila fördelningsstationer säkrar myndighetskraven

Med nya regleringskrav från Energimarknadsinspektionen måste elnätsföretagen försäkra sig mot kortare avbrottstider. Öresundskraft valde att investera i två stycken mobila fördelningsstationer för att vara på den säkra sidan.

fordelning_mobil

Öresundskrafts Peter Johansson har vid upprepande tillfällen samarbetat med Holtab under de senaste tio åren. Som projektledare för Sveriges sjunde största elnätsföretag har han upphandlat nätstationer och olika typer av elkraftslösningar.

– Det är enkelt att arbeta med Holtab. De är bra på att möta våra krav och även om jag mest köpt in standardprodukter tidigare uppskattar jag deras förmåga att alltid hitta flexibla lösningar, säger Peter Johansson.

Mobil lösning

Under våren 2015 hade Peter tankarna fulla med alternativa lösningar hur han skulle lösa EI:s nya krav om Öresundskrafts fördelningsstationer skulle råka ut för ett avbrott. På mässan Elfack besökte han Holtabs monter och upptäckte att det fanns en färdig produkt för detta.

– Det var intressant att se hur de valt att angripa lösningen. Initialt tänkte jag mig nog en speciallösning, men Holtab hade valt en mer standardiserad produkt så vi satte oss ner och började diskutera ett upplägg, minns Peter.

Upplägget gick bland annat ut på att få till en station som klarar av att flyttas med en normal transport på en trailer. När en mobil fördelningsstation behöver tas i drift får det inte bli tidskrävande processer med specialtillstånd för transporterna.

Ökad säkerhet och riskminimering

Andreas Thern är Holtabs Försäljningschef Sverige och var tillsammans med sin kollega Johan Andersson och projektledaren Michael Martinsson ansvarig för leveransen till Öresundskraft. Så här berättar han om tankarna bakom denna nya nischprodukt:

– Vi märkte att det blev en allt viktigare fråga för våra kunder att vi kunde erbjuda en mobil fördelningsstation. Till en början såg vi det nog mest som en extra service och inte att det skulle bli en konkret produkt.
Men nu har ökad säkerhet och riskminimering blivit en ny vardag på något sätt.

– Syftet med den här produkten är ju att den ska kunna användas tillfälligt medan man reparerar eller vid ombyggnad
av fördelningsstationen. Det betyder att den mobila fördelningsstationen måste hålla en mycket hög kvalitet och samtidigt vara robust och klara av lite tuffare hantering eftersom den ska flyttas med jämna mellanrum.

Holtab har nu levererat två mobila fördelningsstationer till Öresundskraft, som känner sig nöjd med dem.

– Vi har dem i standby-läge och jag känner mig trygg i att vi nu får kortare avbrottstider vid fel på våra fördelningsstationer, konstaterar Peter Johansson.

Vill du veta mer kontakta

Fler Referenser