× Close languages

Holtab fixar elkraften i Stockholm Norvik hamn

Holtab fixar elkraften i Stockholm Norvik hamn

Strax norr om Nynäshamn växer en av Sveriges viktigaste hamnar fram, Norvik hamn. Där kommer Östersjöns största fartyg att anlöpa med gods. Holtab fick uppdraget att säkra strömförsörjningen till området.

Det är Stockholms Hamnar som ansvarar för bygget och uppdraget att ordna kraftförsörjningen gick till Holtab. Säkerheten är en utmaning när el från högspänningsnätet ska fördelas till en hamn på 44 hektar, lika stort som Gamla stan i Stockholm.

– Inget får gå fel med vår anläggning, så det vi byggt är extremt avancerat med hög automationsgrad. Vi har två separata matningar in till högspänningsnätet och dubblerad samlingsskena med full redundans vilket ställer höga krav på att näten inte kan slås ihop och att de matande transformatorerna jobbar mot varandra, säger Peder Oreskär som är projektledare hos Stockholms Hamnar.

 

Hög kunskapsnivå

Kajen i Stockholm Norvik är drygt 1,3 kilometer lång och har en kapacitet på en halv miljon containrar och 200 000 lastbilar och trailers. På hamnplan finns två toppmoderna containerkranar som klarar lyft på 65 ton.

Strömmen går via Holtabs mottagningsstation för högspänning och sex nätstationer för lågspänning vidare till ett flertal byggnader, bland annat tullhus och pumphus, samt till belysning och kranarna.

Peder Oreskär beskriver samarbetet med Holtab som innovativt och engagerat. Det gäller från första kontakterna med Holtabs säljare, till samarbetet med projektledare och slutligen driftsättningen med Holtabs anläggningskonstruktör på plats i Stockholm Norvik Hamn.

– Det är första gången jag jobbar med Holtab och det är en positiv överraskning. En del aktörer i branschen är nischade och tvingas förlita sig på de som levererar produkterna. Men Holtab behöver inte fråga någon annan för att sätta ihop en lösning. Hos dem finns kunskapen internt. De är snabbfotade, säger Peder Oreskär.

 

Stockholm förändras

Att Stockholm Norvik Hamn byggs norr om Nynäshamn innebär en stor omdaning av centrala Stockholm. Containertrafiken i Frihamnen har avvecklats och det innebär att attraktiva norra Djurgården kan växa med mer yta för bostäder, affärs- och kontorslokaler.

 

Visionsbild Stockholm Norvik Hamn, Stockholms Hamnar.

 

De stora containerfartygen som tidigare tog en lång omväg genom skärgården till Stockholm omdirigeras numera till nybyggda Stockholm Norvik Hamn, fem mil söderut.

Stockholm Norvik har ett djupt och brett inlopp som är perfekt för Östersjöns största fartyg. Hamnen har fått en egen järnvägsanknytning till Nynäsbanan. Därmed blir hamnen ett logistiknav i Sveriges mest expansiva region: Stockholms- och Mälardalsregionen.

Således ett oerhört viktigt projekt för Stockholms Hamnar, där Holtab har en central roll.

– De har visat upp ett fantastiskt engagemang, säger Peder Oreskär, Stockholms Hamnar.

Vad är fördelen med Holtabs prefabricerade koncept?
– Det blir hög kvalitet när det byggs på plats i Holtabs fabrik i Tingsryd. Att vi slipper bygga på plats innebär att vi får färre störningar och att vi spar tid. Dessutom blir allting testat under ordnade former. Hamnplan är 44 hektar stort och det tar tid att testa när husen står 800 meter ifrån varandra. På fabriken i Tingsryd är det fem meter mellan husen, så det är mindre tidskrävande.

 

Utmaning:

Holtab fick uppdraget att leverera el till nybyggda hamnen Stockholm Norvik norr om Nynäshamn där Östersjöns största båtar anlöper, med kapacitet för cirka en halv miljon containrar och 200 000 lastbilar och trailers. Elen går från högspänningsnätet till hamnplan och strömförsörjer ett flertal byggnader, belysning och kranar. Området är lika stort som Gamla stan i Stockholm.

 

Lösning:

Holtab prefabricerade sammanlagt sex nätstationer för 20/0,4 kV och en mottagningsstation för 20kV på fabriken i Tingsryd. Dessa testades i fabriksmiljö innan de fraktades till Norvik och driftsattes.

 

Resultat:

Stockholm Norvik Hamn är på väg att bli ett nytt logistiknav i den växande Stockholm- och Mälardalsregionen. Hamnområdet, där kajen är drygt 1,3 kilometer lång, strömförsörjs genom de lösningar som Holtab bidragit med.

Elkraftslösningen har hög automatiseringsgrad med två separata matningar från högspänningsnätet. Det för att ge maximal person- och driftsäkerhet.

 

Vill du veta mer kontakta

Anders Haglund

Anders Haglund

Industri

070-590 80 83

anders.haglund@holtab.se

Fler Referenser