× Close languages

Specialbyggd nätstation säkrar elförsörjningen på ö i Bottenviken

Specialbyggd nätstation säkrar elförsörjningen på ö i Bottenviken

Ön Stora Fjäderägg utanför Umeå är känd för naturälskare och fågelskådare. När Umeå Energi framtidssäkrar öns strömförsörjning är Holtab med och levererar en specialbyggd nätstation med reservkraftsaggregat. 

Den karga ön Stora Fjäderägg i Bottenviken utanför Umeå är historisk mark. Här, så långt ut det går att komma i Umeås skärgård, möttes fiske- och säljaktslag under medeltiden. I dag är ön ett naturreservat som varje sommar lockar mängder med fågelskådare och friluftsmänniskor.

Mitt på ön finns en nedlagd fyr och runt den finns en handfull fastigheter, som i dag tjänar som vandrarhem. Det finns inga bofasta alls på ön, inte heller några körbara vägar.  

”Holtab levererar alltid bra grejer” 

Ön har haft el i många år med en sjökabel till stora Holmön som ligger söderut. Nätstationen på ön har varit inbyggd i fyren. För drygt tio år sedan bestämde sig Sjöfartsverket för att upphöra med driften av fyren och numera ägs den av en privatperson. 

– Vi på Umeå Energi ville ha en modern nätstation som var fristående från fyren, eftersom den i dag är privatägd. I samband med att vi satsade på en ny station bestämde vi oss också för att byta ut sjökabeln till Holmön och landkabeln på Stora Fjäderägg, säger Per Lindberg som är elsäkerhetsansvarig på Umeå Energi. 

Det bolag som hade bäst kompetens för att bygga den nya stationen var Holtab.

– Jag har varit på Umeå Energi i över 35 år och har alltid jobbat med Holtabs produkter. De har alltid levererat bra grejer, både när det gäller deras standardstationer och när det handlar om specialbeställningar som denna, säger Per Lindberg. 

Stationen fraktades från hamnen i Umeå ombord en pråm, det tillsammans med ungefär tre kilometer kabel. Det var viktigt att det var bra väder den aktuella dagen, så att färden över gick lugnt till.

Stationen fraktades från hamnen i Umeå ombord en pråm, det tillsammans med ungefär tre kilometer kabel. Det var viktigt att det var bra väder den aktuella dagen, så att färden över gick lugnt till.

Kördes på timmervagn
Väl ute på ön lyftes stationen över till en timmervagn – alltså en vagn som i vanliga fall används till att frakta timmer i skogen – som med sina stora däck kan transportera den flera ton tunga stationen över fälten med klappersten. 

Sen ställdes stationen, som är målad i rött precis som de omgivande husen och bodarna, på en plats där den smälte in i omgivningen. 

– Om det blir strömavbrott så tar det för lång tid för våra tekniker att ta sig ut. Därför var vi tvungna att ha en ny station med reservkraftaggregat. Det är vår skyldighet enligt lag. Det är ett påkostat projekt och det är mycket arbete med att få stationen på plats, men vi är väldigt nöjda med resultatet, säger Per Lindberg på Umeå Energi. 

 

Utmaning 

Umeå Energi behövde säkra strömförsörjningen på ön Stora Fjäderägg i Bottenviken. Ön ligger på långt avstånd och vid strömavbrott kan det ta tid för tekniker att nå dit, exempelvis på grund av storm eller dåliga isförhållanden. Därför behövdes en modern nätstation med reservkraftsaggregat.

Stationen skulle följa branschstandard EBR KJ59 och gå att lyfta med utrustning monterad, både med taklyft samt underifrån med exempelvis pallgafflar. Den skulle ha tre dygns drifttid vid 25 procent last och det skulle gå att kommunicera med stationen från en driftcentral. Reservkraftsaggregatet måste automatiskt gå och ta last vid ett avbrott. 

Lösning

Holtab tog fram en specialanpassad nätstation som uppfyllde ovanstående krav. Den byggdes på plats i Tingsryd och fraktades sedan till Umeå. Där skeppades den till ön Stora Fjäderägg. På ön transporterades den med timmervagn över fält med klappersten. 

Detaljer:

  • Holtab utvecklade TSK 315-3, 12 kV-station med utrymme för ett reservkraftsaggregat.
  • Lågspänningsställverket med nät- och generatorbrytare som styrs via reservkraftsaggregatets automatik är specialframtaget av Holtab.
  • Dieselaggregat 40 kVA med tillhörande automatik har levererats av Eitech.
  • Fjärrkontrollutrustning med Rakelkommunikation har levererats från Techinova. 

Resultat

En ny nätstation har kommit på plats, tillsammans med ny land- och sjökabel. Ön Stora Fjäderägg i Bottenviken har framtidssäkrat elförsörjningen och Umeå Energi kan leverera el i enlighet med vad ellagen föreskriver. 

 

 

 

 

Vill du veta mer kontakta

Andreas Öberg

Andreas Öberg

Energidistribution, Norra Sverige

073-145 12 19

andreas.oberg@holtab.se

Fler Referenser