× Close languages

Holtab levererar när dansk järnväg elektrifieras

Holtab levererar när dansk järnväg elektrifieras

När danska järnvägen elektrifieras har Holtab en viktig roll. Samtliga teknikhus som ska användas vid de nio järnvägslinjerna kommer från Holtab.
– Vi är väldigt glada och stolta över uppdraget, säger Ebbe Klarskov från Holtab.

Det danska järnvägsnätet är till relativt liten del elektrifierat. Det i skarp kontrast till grannarna Tyskland och Sverige som länge haft en elektrifierad järnväg.

Men 2014 togs ett regeringsbeslut om att elektrifiera huvuddelen av det danska tågnätet. Därmed ska de danska dieselloken ersättas med tåg som drivs av elkraft. En omställning som ligger i linje med den globala trenden att minska användningen av fossila bränslen och satsa på förnybara energikällor som vind- och solkraft. 


Omfattande arbete

Totalt handlar det om 136 mil järnväg som ska elektrifieras – ett omfattande arbete.

Holtabs roll är att leverera teknikhus som fungerar som kopplingsanläggningar mellan det danska elnätet och järnvägen. Beställare är Siemens och slutkunden är Banedanmark, Danmarks motsvarighet till svenska Trafikverket.

– Husen är i drift och fungerar felfritt, säger Ebbe Klarskov som är ansvarig för Holtabs del i projektet.


Monteras i fabrik

Teknikhusen byggs på Holtabs fabrik i Tingsryd efter att Siemens skickat sin utrustning dit. När husen är monterade fraktas de till respektive projektsite i Danmark. På plats sätts två separata teknikhus samman till en komplett anläggning för kraftförsörjningen.

– Fördelen är att alla komponenter och kablage kan installeras under kontrollerade former i en fin och torr industriell miljö hos Holtab, säger Banedanmarks Henrik Vikkelgaard och tillägger:

– Vår uppfattning är att husen från Holtab även är lätta att sköta underhållet på.

Holtab är stolta över projektet som genomförts tillsammans med Siemens.

– Siemens är väldigt öppna och tillmötesgående. Tillsammans hittar vi alltid den bästa lösningen för kunden, säger Ebbe Klarskov från Holtab.

 

FAKTA:

Det danska järnvägsnätet har låg grad av elektrifiering, jämfört med grannländerna Sverige och Tyskland. År 2014 tog den danska regeringen beslut om att huvuddelen av den danska järnvägen ska elektrifieras. Totalt nio järnvägslinjer, 136 mil, ska elektrifieras.

Holtab ska leverera samtliga teknikhus som fungerar som kopplingsanläggningar mellan elförsörjningen och tågen. Beställare är Siemens och slutkunden är Banedanmark, Danmarks motsvarighet till svenska Trafikverket.

Se filmen här

 

Vill du veta mer kontakta

Ebbe Klarskov

Ebbe Klarskov

Danmark

+45 30 702 839

ebbe.klarskov@holtab.dk

Fler Referenser