× Close languages

Mobil elkraft till Vattenfalls kunder

Mobil elkraft till Vattenfalls kunder

Vattenfall Elanläggningar AB är en mångårig affärspartner till Holtab, med flera olika framgångsrika samarbeten bakom sig. Ett projekt, som startade hösten 2014 och som fortfarande pågår, är leveranser av mobila transformatorstationer som Vattenfall Elanläggningar erbjuder sina slutkunder.

vattenfall_2

Koncept ”FärdigElanläggning” inrymmer flera olika delar, bland annat att Vattenfall Elanläggningar AB mot en fast avgift sköter kraftförsörjningsdelen och levererar ett helhetserbjudande åt sina slutkunder. Här ingår naturligtvis också att trygga rutinerna med reservkraft.

– Vi sökte en flexibel, mobil lösning som kunde användas såväl inom nya projekt men också om det skulle inträffa ett haveri hos någon av våra kunder. Då upptäckte vi att Holtab hade lösningar som skulle kunna fungera, även om de behövde anpassas efter våra specifika krav, berättar Anders Tollén som är affärsutvecklare på Vattenfall Elanläggningar AB.

Egentligen söktes större och mer komplexa lösningar än de som Holtab vid tillfället hittills hade levererat. Förutsättningen var att hitta stationer som kunde fungera tillsammans med tillräckligt många applikationer och Vattenfall Elanläggningar bad därför Holtab att se över möjligheterna att hitta lösningar på deras behov.

– Efter att ha kollat runt på marknaden såg vi ändå att Holtab hade de förutsättningar som krävdes för att möta våra krav. De bad oss specificera vårt behov och våra krav, vilket vi också gjorde och lämnade över till deras representanter, minns Anders.

Efter kravspecifikationen möttes företagen flera gånger för att diskutera olika lösningar. Fram till i dag har man enats om att utveckla tre olika varianter, varav två av dem levererades under 2015 och 2016. Den största modellen, TGS2500, kom på plats under våren 2017.

– Vi hade ganska tuffa kravställningar på produkterna. Det var såklart på själva transformatorernas kvalitet och kapacitet, men också på stationernas fysiska mått och alla säkerhetsaspekter som följder en sådan här leverans, säger Anders.

Den ursprungliga idén var att hitta flexibla lösningar som kunde lyftas med transformatorerna i. Det var också viktigt att få ner yttermåtten, liksom att det fanns självsläckande funktionalitet, bra jordning och en hel del kring kyl- och fläktfunktionaliteten.

– Jag måste säga att jag blev imponerad över Holtabs lyhördhet inför våra önskemål. Faktum är att de har levererat precis den produkt vi önskade och med bra kvalitet. De har också varit bra på att lösa uppgifter som av olika anledningar tillkommit efter leveranserna, t ex att vi behövde en annan utlösningsspole än den vi beställt till ställverken. De skickade omgående upp personal som löste de kompletterande behoven på plats hos hos, säger Anders.

Holtabs Anders Haglund var ansvarig för försäljningen och konstaterar att det blev ett mycket lyckat projekt.

– Vid behov av en tillfällig anslutning är våra produkter en flexibel lösning. Oavsett om det handlar om ett längre projekt eller en kortare insats har vi det som krävs – såväl utrustning som erfarenhet och kunskap om nätägarens krav. Vi är helt enkelt bra på att genomföra anpassningar efter kundens specifika krav.

– Vattenfall Elanläggningar AB sökte produkter för en snabb anslutning och som enkelt kunde flyttas vid behov. Detta kunde vi möta genom våra genomtänkta produktlösningar, konstaterar Anders.

vattenfall_4
Holtabs mobila transformatorstationer levereras kompletta med monterad transformator. För att tillgodose olika önskemål erbjuder stationerna ett flertal flexibla lösningar kring bland annat tätning och kabelgenomföringar.

vattenfall_3

Vattenfalls kunder har ofta projekt där en mobil transformatorstation behövs i områden där man ännu inte har hunnit bygga klart kraftförsörjningen. För att lösa detta, och för att kunna erbjuda snabb reservkraft, har Vattenfall beställt flera mobila transformatorstationer från Holtab.

Vill du veta mer kontakta

Anders Haglund

Anders Haglund

Industri

070-590 80 83

anders.haglund@holtab.se

Fler Referenser