× Close languages

Teknikhus till tunnlarna under Hallandsåsen

Teknikhus till tunnlarna under Hallandsåsen

För att öka kapaciteten över Hallandsåsen har två stycken 8,7 kilometer långa parallella järnvägstunnlar byggts. Som underleverantör till vår partner Goodtech – precis som vid arbetet med Citytbanan – har Holtab levererat ett stort antal nätstationer och teknikhus.

En av våra samarbetspartners, Goodtech, vann uppdraget att ansvara för komplett kraftförsörjningsleverans på sträckan Båstad N till Forslöv som går genom tunnlarna i Hallandsåsen. Med tanke på vår tidigare framgångsrika samarbete med Citybanan i Stockholm och Göteborgs Central blev det naturligt att vi levererade våra produkter även till detta gigantiska projekt.

hallandsa%cc%8asen_artikelbild3_1024x455

hallandsa%cc%8asen_artikelbild2_1024x455

– Det var självklart att vi ville använda Holtab för Hallandsåsen. Det är ett mycket kompetent företag med bra produkter och pålitliga leveranser. Vi hade ju flera liknande projekt bakom oss och de har förmågan att hantera och följa alla de krav och specifikationer som offentliga upphandlingar av den här digniteten kräver, säger Lars Sandholm på Goodtech.

– Det som jag personligen uppskattade mycket med samarbetet är just Holtabs flexibilitet. Vi fick såklart göra ändringar från underlagen under resans gång, så är det ju alltid i så här stora uppdrag, och Holtabs förmåga att lösa nya situationer är mycket tillfredställande, konstaterar Lars.

Tunnlarna i Hallandsåsen består alltså av två 8,7 km långa enkelspårstunnlar som förbinds med totalt nitton stycken tvärtunnlar. Som underleverantör har Holtab, precis som vid Citybanan, ansvarat för att leverera ett stort antal nätstationer och teknikhus.

– Som specialister på transformatorstationer, teknikhus och försdelningsstationer, fick vi leverera våra prefabricerade teknikbyggnader, men också nät- och satellitstationer samt ställverk och transformatorer till projektet, berättar Michael Fohlin, Holtabs projektledare.

hallandsa%cc%8asen_artikelbild1_1024x455

Det här har Holtab levererat till projektet vid Hallandsåsen
4 st Teknikhus placerade i tunneln
7 st Teknikhus placerade utanför tunneln
1 st komplett nätstation placerad i tunneln
3 st kompletta nätstationer placerade utanför tunneln
2 st kompletta fördelningsstationer placerade utanför tunneln
3 st mellanspänningsställverk placerade i tunneln
3 st transformatorer placerade i tunneln

Fler Referenser