× Close languages

Holtabs prefabricerade station lyft för elnätet i Dalarna

Holtabs prefabricerade station lyft för elnätet i Dalarna

För Dala Energi är det högt tempo när elnätet uppgraderas. Att använda en färdigbyggd fördelningsstation från Holtab sparar både tid och pengar.
– Vi är väldigt nöjda med hur snabbt det går, och att kvaliteten blir högre, säger Lars Jonsson, projektledare på Dala Energi.

I arbetet med att modernisera elnätet i Dalarna har Dala Energi ett stort antal fördelnings- och nätstationer som ska renoveras eller byggas nya. 

– För de flesta i vår bygd är det en självklarhet att ha tillgång till pålitlig el dygnet runt. Vi jobbar hårt för att ha ett robust elnät, säger Lars Jonsson. 

Lars Jonsson på Dala Energi är nöjd med stationen som byggts i Gustafs vid Dalälven. Foto: Dala Energi


I skrivande stund har Dala Energi moderniserat tre stationer. Två av dem är byggda på plats medan den tredje kom färdig från Holtabs fabrik i Tingsryd. Den har placerats i Gustafs, som är en del av Säters kommun och ligger vid Dalälven. 

– Vi var sugna på att testa en prefabricerad lösning, och i Gustafs var förutsättningarna de rätta, säger Lars Jonsson. 


Dockade byggnader

I Gustafs står transformatorerna utomhus medan två ställverk, ett på 20 kV och ett på 10 kV, och tillhörande kontrollrum, står inomhus i Holtabs station – som är uppdelad i tre brandzoner. 

– Vårt förslag var att docka två av våra stationer som är tretton meter långa och drygt tre meter djupa invändigt. På det sättet fick vi tillräckligt med utrymme för utrustningen samt högsta säkerhet med tre olika brandzoner, säger Andreas Öberg, försäljningsingenjör på Holtab. 

Holtabs prefabricerade lösning innebär att Dala Energi kan jobba snabbare med kortare byggtid på sajt. Foto: Dala Energi


Stationerna provades ihopsatta i Holtabs fabrik och har sedan demonterats, transporterats och på plats i Dalarna återmonterats. Arbetet i Gustafs, inklusive slutprovning, tog mindre än två veckor. 

– Vi på Holtab tog ansvar för att sammanfoga stationsbyggnaderna och ansluta dem elektriskt, säger Andreas Öberg. 


Enklare logistik

En fördel med Holtabs koncept är att tiden med att bygga stationer på site kortas. Det innebär både kostnadsbesparingar och färre logistiska utmaningar för Dala Energi.  

– Vi slipper hantera väder och vind, det blir inget strul med trängsel på platsen eller att vägar ska stängas av, säger Lars Jonsson. 

Dala Energi betonar att samarbetet med Holtab var enkelt och att tidplanen hölls.

– Dialogen har varit jättebra, och nu när elen är igång så är det positiva tongångar från vårt folk som jobbar i stationen. Vi är sugna på att köra konceptet på fler stationer, säger Lars Jonsson på Dala Energi. 

I stationen finns två ställverk och ett kontrollrum. Foto: Dala Energi


Utmaning:

Dala Energi framtidssäkrar elnätet i Dalarna. För att få tids- och kostnadseffektiva projekt är det viktigt med smarta lösningar när det kommer till att renovera eller bygga nya stationer.

Lösning:

Holtabs färdigbyggda fördelningsstationer kortar byggtiden på sajt. Det innebär högre säkerhet för de som jobbar där, eftersom det blir mindre arbete i elektrisk miljö. Det sker istället under kontrollerade former i Holtabs fabrik. Holtab har levererat 12 kV och 24 kV primärställverk. De står inomhus i Holtabs station som är uppdelad i tre brandzoner. 

Detaljer:
Konstruktionsspänning: 12 och 24 kV
Märkström: 1600 A och 1250 A

Dessutom leverans av:
Allmän el, värme och ventilation
Belysning/nödbelysning
Brandlarm
LS-system 110VDC
VHC 400VAC med omkopplingsautomatik
Provning och driftsättning
Provning av levererad utrustning


Resultat:

Invånare, kommunal service och företag i Gustafs i Säters kommun får framtidssäkrad el. Dala Energi jobbar vidare med nya projekt, bland annat att bygga nya fördelningsstationer med hjälp av prefabricerade lösningar. 

Läs mer om Dala Energi >> 

Holtab har bidragit med en station till Dala Energis anläggning i Gustafs i Säters kommun. Foto: Dala Energi

 

Vill du veta mer kontakta

Andreas Öberg

Andreas Öberg

Energidistribution, Norra Sverige

073-145 12 19

andreas.oberg@holtab.se

Fler Referenser