× Close languages

Servisställverk typ HMS eller CMS – detta är skillnaden

Servisställverk typ HMS eller CMS – detta är skillnaden

Efterfrågan på lågspänningsställverk är stor, och varje kund har sina unika önskemål. Holtab erbjuder idag två olika produkter. I den här artikeln beskriver vi de viktigaste skillnaderna mellan företagets klassiska CMS-ställverk respektive nya HMS servisställverk.

Allt fler är i behov av snabbinstallerade och prisvärda lågspänningsställverk som tar minsta möjliga utrymme i anspråk. Därför har Holtab nyligen breddat erbjudandet och kompletterat sina robusta och omtyckta CMS-ställverk med ett nytt lite lättare servisställverk byggt utifrån det egna modulbaserade systemet HMS.

– Det gäller att hitta den bästa lösningen för varje tillfälle. Vi har alltid byggt flexibla ställverk som är person- och driftsäkra. Nu kompletterar vi dem med en riktigt prisvärd produkt som dessutom är kompakt och modern, säger Anders Haglund, försäljningsingenjör på Holtab.

skensystem_800x800

Kompakt ställverk

HMS passar bra hos lättare industrier eller kommersiella fastigheter där det är viktigt med lösningar som är utrymmeseffektiva, samtidigt som de enkelt går att komplettera med ytterligare grupper om anläggningen växer.

– Servisställverket HMS har vi bland annat levererat som lösning för anslutning av en mataffär. Det tog upp hälften så mycket utrymme som den tidigare kabelskåpsbaserade lösningen och vi kunde utforma kapslingen exteriört så att den passade mot fasaden. Det finns många gamla ställverk som skulle kunna bytas ut mot ett HMS servisställverk, säger Anders som varit med och tagit fram kravspecifikationen för denna produkt.

Maximal frihet

Servisställverket byggt i HMS-kapsling är ett modernt komplement till de robusta CMS-ställverken. Båda är fabrikatsoberoende och ger kunden maximal frihet när det gäller att välja prisvärda, användarvänliga och etablerade leverantörer av brytare och dylikt, som man ofta vill ha i samma fabrikat som i övriga centraler inom fastigheten med tanke på selektivitet, service och reservdelshållning.

– Eftersom vi är fabrikatsoberoende är vi inte låsta till en specifik leverantör. Den flexibiliteten ger en unik frihet, säger han.

 

cms_frilagd_800x800

 

Industrianpassat ställverk

CMS är ett gediget ställverk som passar bra till såväl tung och energikrävande industri som till offentliga byggnader som sjukhus. Det är byggt på CUBIC som är marknadens mest ändamålsenliga plattform.

– CMS-ställverken är ett beprövat system som funnits i många år. Vi har väldigt starka underleverantörer vilket säkrar att det finns reservdelar under lång tid. Den har dessutom testats och är typgodkänd av världens mest erkända certifieringsinstitut vilket ytterligare borgar för kvalitet, säger Anders.

Fakta om våra servisställverk

Holtabs HMS servisställverk passar utmärkt för exempelvis lättare industrier och kommersiella verksamheter där en kompakt och effektivt lösning till ett lågt pris efterfrågas. Ställverket är fabrikatsoberoende och går att ansluta med kabel både under- och ovanifrån.

Kunden kan kombinera effektbrytare, säkringslastbrytare med oberoende handmanöver och enklare säkringslister på samma samlingsskena vilket är unikt på marknaden. Ställverket tar liten plats och levereras monterat. Det är person- och driftsäkert och enkelt att komplettera med nya grupper. Ställverket har även lösningar för energimätning av utgående grupper.

Läs mer om hur Holtab utvecklade sitt servisställverk tillsammans med Wöhner.

Fakta om våra CMS-ställverk

Holtabs CMS-ställverk passar exempelvis bra för stora offentliga byggnader och tunga industrier. Det är ett gediget system som står emot fukt och smuts. CMS är moduluppbyggt och ger full flexibilitet vid val av dimensioner, har möjlighet till högre märkdata och mer avancerat tekniskt innehåll.

Det är byggt på marknadens bästa plattform – CUBIC – och finns för de flesta apparaterna på marknaden. Det är person- och driftsäkert med moderna effektbrytare, multiinstrument och reläskydd med buss-kommunikation vilket ökar möjligheten att få total överblick över elanläggningen via exempelvis webbaserade funktioner.

Läs mer om hur Holtab installerade lågspänningsställverket CMS vid den stora avfallsanläggningen Moskogen. 

Vill du veta mer kontakta

Anders Haglund

Anders Haglund

Industri

070-590 80 83

anders.haglund@holtab.se