Svenska
In English
Dansk

Leveranssäkerhet för sekundprecision

Vi är en samarbetspartner till flera bolag inom spårtrafik och erbjuder olika specialanpassade lösningar för tåg- och spårvagnstrafik. Vi levererar bland annat transformatorstationer och teknikhus till Trafikverket via våra samarbetspartners.
Kundreportage Goodtech

Citybanan i Stockholm

Just nu byggs Citybanan under Stockholm. En 6 km lång pendeltågs-tunnel med två nya stationer som ska fördubbla järnvägskapaciteten, underlätta för byten mellan pendeltåg och tunnelbana samt spara resenärerna många dyrbara minuter.

Teknikhus från Holtab i Tingsryd till Citybanan i Stockholm

När Citybanan står klar 2017 kommer en kvarts miljoner resenärer dagligen att använda den nya pendeltågsstationen Stockholm City, som då ersätter Stockholm Central för pendeltågstrafiken, och ligger 45 meter rakt under T-Centralen.

Underleverantör till Goodtech

Till Citybanan har Goodtech fått uppdraget att leverera 44 teknikhus för el, signal och tele, varav 11 nätstationer. Goodtech, som har stor och bred erfarenhet från de flesta infrastrukturprojekt, inte minst inom spårtrafik, har redan avslutat ett arbete vid Stockholm Södra med att förbereda järnvägen där för anslutning av den nya järnvägstunneln. Som underleverantör av teknikhusen har Goodtech valt Holtab.

Gunnar Hammarström, Goodtech

– Holtab har varit leverantör till oss tidigare och gjort bra jobb, säger Gunnar Hammarström, kundansvarig Järnväg på Goodtech.

Uppdraget till Citybanan fick Goodtech genom offentlig upphandling, och som alltid ställer det höga krav på såväl leverantörer, som underleverantörer.

– Speciellt när det gäller offentlig upphandling är det viktigt att man har en underleverantör som förstår specifikationen och tar ansvar för att följa den. Holtab är duktiga på att både leverera och vara flexibla på det sätt som dynamiken i vårt projekt kräver, fortsätter Gunnar Hammarström.

Väldigt bra samarete

Samarbetet mellan Holtab och Goodtech inleddes efter att företagen fått kontakt på Elfack 2011.

– Först fick vi ett mindre uppdrag av Goodtech som gick bra. Nu har vi ett väldigt bra samarbete och en dialog där vi kommer fram till vem som ska göra vad för att projekten ska bli så kostnadseffektiva som möjligt, förklarar Michael Fohlin, ansvarig säljare för spårtrafik på Holtab.

Teknikhusen till Citybanan ska vara färdiglevererade 2015 och Holtab, som tagit ett strategiskt beslut att bli marknadsledande på produkter mot spårtrafik, har ett nytt samarbete med Goodtech om järnvägstunneln genom Hallandsåsen klart.

– Det känns som Goodtech tycker om vårt sätt att jobba med kunskap, service och samarbete som ledord, konstaterar Michael Fohlin.

– Vi upplever Holtab som serviceminded och lösningsorienterade, avslutar Gunnar Hammarström.
Kontakter Holtab
Michael Fohlin
Projektchef
Mattias Hansson
Försäljning